U geeft juridisch advies in het kader van de verwerking van persoonsgegevens. Dat betekent dat u een belangrijke rol heef of krijgt ten aanzien van allerhande keuzes voorafgaand aan en tijdens de implementatie van de AVG Certificeringsstandaard en -criteria BC 5701. Deze compacte opleiding leert u deze adviesrol met betrekking tot de AVG-certificering juist en zuiver in te vullen.

Training

Start 16 januari 2024
2248,- excl. BTW
Kasteel Groeneveld - Baarn

Inhoud

In deze intensieve 3-daagse opleiding krijgt u inzicht in de voetangels en klemmen vanuit de rol als adviseur met betrekking tot AVG-certificering. We gaan in op zowel de advisering voorafgaand aan een besluit tot certificering als de advisering gedurende de implementatie. Daarnaast leert u uw rol m.b.t. de certificering scherp af te bakenen (do’s and dont’s). Het doel van de opleiding is dat u organisaties juist en zuiver kunt adviseren met betrekking tot certificering tegen de AVG Certificeringsstandaard en -criteria BC 5701.

De opleiding wordt verzorgd door Piims Academy.

Dag 1 dinsdag 16 januari 2024 9:00 – 17:00 uur
Dag 2 dinsdag 23 januari 2024 9:00 – 17:00 uur
Dag 3 dinsdag 30 januari 2024 9:00 – 17:00 uur

Locatie
volgt

Opleidingsinhoud

Wat zit er niet in deze opleiding

Deze opleiding gaat voorbij aan veel aspecten van de BC 5701 die niet direct het domein zijn van juridisch adviseurs. Denk hierbij aan privacy risicomanagement, privacy by design, het borgen van de standaard middels een managementsysteem, het beoordelen van de implementatie, de implementatie als project en de samenhang binnen de standaard. Denkt u dat deze onderwerpen voor u ook relevant zijn, dan is de opleiding BC 5701 Implementatie Professional voor u wellicht een betere keuze. Ook als u overweegt in een later stadium de opleiding tot Auditor te volgen kunt u nu beter kiezen voor de opleiding BC 5701 Implementatie Professional, aangezien dat een verplichte vooropleiding is voor de auditor opleiding. Twijfelt u over de juiste opleiding? Bel gerust, dan denken we met u mee.

Blijvend up to date

Heeft u deelgenomen aan een BC 5701 opleiding, dan wordt u uitgenodigd voor de expert-sessies die jaarlijks worden georganiseerd. Tijdens deze sessies worden de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de BC 5701 besproken en leermomenten en inzichten gedeeld vanuit implementatietrajecten en certificatieaudits. Zo blijft u up-to-date en behoudt de opleiding haar waarde.

Doelgroep

U bent het juridisch geweten van (uw) organisatie(s); in ieder geval waar het de verwerking van persoonsgegevens betreft. U adviseert ten aanzien van de juiste uitwerking van de AVG en levert antwoorden met betrekking tot juridische kwesties. Als adviseur bent u niet de persoon om een implementatie van de BC 5701 te begeleiden. Aan de andere kant vervult u wel een heel belangrijke rol met betrekking tot allerhande keuzes met betrekking tot de AVG-certificering. Deze opleiding leert u die rol juist en zuiver in te vullen.

Deze opleiding is passend voor

Cursusinformatie

Voorkennis

U heeft een juridische opleiding afgerond en een adviserende rol met betrekking tot privacy en/of gegevensbescherming.

Toetsing

In deze opleiding staat uw persoonlijke adviespraktijk centraal. De opleiding wordt daarom niet afgerond met een examen. Toetsing van de kennisoverdracht vindt onder meer plaats door middel van het stellen van inhoudelijke vragen door de docent, de opname van discussieonderwerpen in het programma en het uitwerken en bespreken van cases.

Studiebelasting

De opleiding kent geen verplicht huiswerk. Wel gaan we ervan uit dat u voorafgaand aan de eerste lesdag de AVG Certificeringsstandaard en -criteria BC 5701 heeft bestudeerd. Houd hierbij rekening met een studiebelasting van 8 – 12 uur.

Groepsgrootte

Deze opleiding gaat door als zich minimaal 8 deelnemers hebben ingeschreven. Met 12 inschrijvingen is de groep vol. U kunt zich dan nog wel opgeven voor de wachtlijstgroep.

Investering

€ 2.248,- (excl. btw) € 2.720,08 (incl. btw)

In de prijs is begrepen:

Voorkeur trainingsdatum(Vereist)
Naam(Vereist)
Adres(Vereist)