De ISO/IEC 19770-1 training richt zich op de vaardigheden die nodig zijn om organisaties te helpen om succesvol door een ISO/IEC 19770-1-audit te lopen en certificering te behalen. De cursus is ontwikkeld in samenwerking met het ITAM Forum.

Deze cursus is gericht op:

 • Sleutel ITAM-personeel binnen end-user organisaties
 • Praktijkmensen die willen aantonen dat zij in staat zijn end-user organisaties te helpen ISO/IEC 19770-1 gecertificeerd te worden.

Deelnemers aan de cursus kunnen een individuele kwalificatie verdienen (ISO/IEC 19770-1 Practitioner). Dit valideert hun expertise en helpt hen te positioneren als ITAM-specialist.

Datum nader te bepalen
Engelstalig
Locatie nader te bepalen
 • Leer hoe u een end-user organisatie helpt om succesvol een ISO/IEC 19770-1-audit te doorlopen
 • Krijg een fundamenteel begrip van de concepten en toepassing van ISO/IEC 19770-1 en de kracht van managementsystemen
 • Inzicht in de documentatie, systemen en processen die vereist zijn voor ISO/IEC 19770-1 certificering
 • Inzicht in de zakelijke waarde van certificering en hoe de business case opgebouwd kan worden
 • Inzicht in het auditproces van ISO/IEC 19770-1

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten voor deze cursus. Deze cursus is geschikt voor ITAM-professionals die IT Asset Management begrijpen, praktische ervaring hebben met ITAM-implementatie en idealiter een erkend ITAM-branchecertificaat hebben.

Certificering

ISO/IEC 19770-1 Practitioner certificering wordt toegekend aan personen die de cursus volgen en slagen voor het examen. De certificering wordt beheerd door het ITAM Forum.

Examen:

 1. Meerkeuze online examen.
 2. Als de cursist niet slaagt, krijgt hij/zij zonder extra kosten een tweede poging.

Cursusoverzicht

Dag 1

 • Aan de slag met ISO/IEC 19770-1
  • Definities
  • Het doel van normen
  • Een introductie met managementsystemen
 • Het stappenplan naar certificering
  • Gap analyse
  • Voorbeelden van best practices – Hoe ziet goed eruit? Wat moet er aanwezig zijn voor organisatorische certificering?
  • Het managementsysteem draaiboek
 • De business case voor certificering opstellen

Dag 2

 • De PDCA-cyclus (plan, do, check, act)
 • ISO/IEC 19770-1 audit
  • Audit-specifieke informatie (toepassingsgebied, berekening van de audittijd, auditteam en expertise van de auditor)
  • Certificatiecyclus (fase 1, fase 2, jaarlijkse audits, hercertificering)
 • Voorbereiding van de audit
  • Interne audit
 • Onderhoud van het managementsysteem
  • Continu verbeteren

Docent:

Yorick Heijink