Klanten, leveranciers en andere belanghebbenden stellen hoge eisen aan u als autodealer op het gebied van de kwaliteit en de betrouwbaarheid van uw dienstverlening. Het is dan ook van belang dat uw producten/diensten structureel het kwaliteitsniveau bereiken dat u aan uw klanten belooft. Maar hoe stelt u als autodealer nu zeker dat dit het geval is? En hoe laat u aan klanten zien dat u hiervoor de juiste maatregelen getroffen hebt? Een ISO 9001 certificering is hiervoor het middel bij uitstek. Brand Compliance is het auditbureau dat gespecialiseerd is in audits voor autodealers.