Klanten, leveranciers en andere belanghebbenden stellen hoge eisen aan u als autodealer op het gebied van de kwaliteit en de betrouwbaarheid van uw dienstverlening. Het is dan ook van belang dat uw producten/diensten structureel het kwaliteitsniveau bereiken dat u aan uw klanten belooft. Maar hoe stelt u als autodealer nu zeker dat dit het geval is? En hoe laat u aan klanten zien dat u hiervoor de juiste maatregelen getroffen hebt? Een ISO 9001 certificering is hiervoor het middel bij uitstek. Brand Compliance is het auditbureau dat gespecialiseerd is in audits voor autodealers.

Kijk op onze dienstenpagina’s voor meer informatie: