Als gerechtsdeurwaarder worden er hoge eisen gesteld aan de kwaliteit van uw werkzaamheden en aan de betrouwbaarheid van uw diensten. Naast de verplichte toetsing van de KBvG Normen voor Kwaliteit neemt ook de vraag vanuit de klant naar aantoonbare kwaliteit en betrouwbaarheid op diverse gebieden toe. De certificeringen/verklaringen die hierbij het meest worden gevraagd zijn een ISO 9001 certificering, ISO 27001 certificering of een ISAE 3402 verklaring.

Kijk op onze dienstenpagina’s voor meer informatie: