Als gerechtsdeurwaarder worden er hoge eisen gesteld aan de kwaliteit van uw werkzaamheden en aan de betrouwbaarheid van uw diensten. Naast de verplichte toetsing van de KBvG Normen voor Kwaliteit neemt ook de vraag vanuit de klant naar aantoonbare kwaliteit en betrouwbaarheid op diverse gebieden toe. De certificeringen/verklaringen die hierbij het meest worden gevraagd zijn een ISO 9001 certificering, ISO 27001 certificering of een ISAE 3402 verklaring.

De privacy wetgeving is een belangrijk thema voor gerechtsdeurwaarders. Persoonsgegevens en privacygevoelige informatie mogen niet ongevraagd in handen komen van derden. De BC 5701:2018 is de certificatiestandaard gebaseerd op de AVG/GDPR. Met deze certificatiestandaard en de certificering volgens dit standaard kunt u aantonen te voldoen aan de uitgangspunten van de AVG/GDPR.

Kijk op onze dienstenpagina’s voor meer informatie:

Wilt u meer informatie of een afspraak?

Direct aanvragen

+31 (0)73 – 782 01 56

Brand Compliance nieuwsbrief