De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) kent een verantwoordingsplicht voor verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers. Maar hoe kunt u invulling geven aan deze privacy wetgeving? De certificatiestandaard BC 5701:2018 (nl) is gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming en geeft een raamwerk waarmee organisaties kunnen aantonen te voldoen aan de uitgangspunten van de AVG/GDPR. Volg de AVG/GDPR training om te toetsen of u AVG/GDPR compliant bent.

AVG/GDPR training

Tijdens deze training nemen we u mee door de hoofdstukken van de certificatiestandaard. Na een introductie over de AVG/GDPR wordt aan de hand van de standaard en enkele praktische voorbeelden invulling gegeven aan de AVG-vereisten. Zodat u na deze training kan toetsen waar uw organisatie staat ten aanzien van de AVG/GDPR en wat er nog moet gebeuren om compliant te worden.

Dinsdag 27 maart
Basistraining BC5701:2018
Locatie: ‘s-Hertogenbosch (NL)

DEELNEMEN

Woensdag 4 april
Basistraining BC5701:2018
Locatie: ‘s-Hertogenbosch (NL)

VOL

Donderdag 12 april
Basistraining BC5701:2018
Locatie: Turnhout (BE)

DEELNEMEN

Donderdag 19 april
Basistraining BC5701:2018
Locatie: Turnhout (BE)

DEELNEMEN

Woensdag 25 april
Basistraining BC5701:2018
Locatie: ‘s-Hertogenbosch

DEELNEMEN

Resultaat na de training:

  • U heeft kennisgemaakt met de AVG/GDPR.
  • U weet welke invloed de privacy wetgeving heeft op uw organisatie.
  • U kent de rechten en plichten van de betrokkene, verwerker en verwerkingsverantwoordelijke.
  • U heeft kennis van de gehele certificatiestandaard BC 5701:2018 (nl).
  • U weet wat een managementsysteem is.
  • U kunt bepalen welke stappen uw organisatie nog dient te maken om aan de eisen van de AVG/GDPR te kunnen voldoen.

Trainingsprogramma

9.00 tot 11.00 uur Welkom
Introductie AVG
Rechten en plichten
Context van de organisatie
Noodzaak van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling
11.15 tot 12.30 uur Directie verantwoordelijkheid
Betrokkenheid directie
Impact beleid
Functionaris gegevensbescherming (Data Protection Officer)
 12.30 tot 13.30 uur  Lunch
 13.30 tot 14.45 uur Operationele beheersing van de persoonsgegevens
Benodigde middelen
Rechten betrokkene
Toestemming betrokkene
Register van verwerkingsactiviteiten
Privacy by default & Privacy by design
Inbreuk persoonsgegevens
 15.00 tot 16.30 uur Documentbeheer
Interne audits
Directiebeoordeling
Klachten
Evaluatie en afronding

Meer informatie

Contact

Over de AVG/GDPR training

Voor wie
Personen die betrokken zijn bij de implementatie van de certificatiestandaard BC 5701:2018 (nl).
En organisaties die handvaten wensen om te voldoen aan de AVG/GDPR.

Prijs
€595,- excl. BTW per deelnemer.

Duur
Van 9.00 tot 16.30 uur.

Aantal deelnemers
Maximaal 8 personen.

De trainers

Remko Cuijpers
Trainer