De Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG | GDPR) is sinds 25 mei 2018 van kracht. Hoe zorgt u ervoor dat u voldoet aan de AVG | GDPR? Brand Compliance helpt u daarbij met de BC 5701 norm.

Wat is de BC 5701?

De BC 5701:2018, versie 2 is een normenkader ontwikkeld door Brand Compliance in samenwerking met experts in gegevensbescherming en informatieveiligheid. De norm is gebaseerd op de AVG wet  en vertaalt de beginselen naar praktisch implementeerbare procedures en maatregelen. De norm volgt een managementsysteembenadering.

Waarom een norm voor de AVG | GDPR?

Momenteel bestaat er geen officiële norm voor een AVG | GDPR certificering. De BC 5701 is ontwikkeld als antwoord op de vraag van onze klanten die graag een praktisch kader wilden hebben om hun bedrijfsvoering in overeenstemming te brengen met de AVG | GDPR.

Voor wie is de norm van belang?

De BC 5701 is toepasbaar voor alle organisaties die de rol van verwerkingsverantwoordelijke en/of verwerker van persoonsgegevens vervullen, ongeacht de omvang. Wanneer u bijvoorbeeld als HR- of Marketingmanager met privacy gevoelige persoonsgegevens werkt of wanneer u binnen uw organisatie toeziet op dat de bedrijfsvoering in overeenstemming is met de AVG | GDPR. Een praktisch kader met handvaten is daarbij een must. Na een succesvolle implementatie van de norm is certificering mogelijk.

KOOP DE AVG / GDPR STANDAARD