1 dag (start 9.00 uur)
€ 595,00
6-8 deelnemers
 • Tips & tricks om uw organisatie AVG / GDPR compliant te maken
 • Leer de praktische certificatiestandaard kennen
 • Bepaal welke stappen u nog moet maken

De Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR) is sinds 25 mei 2018 van kracht. Hoe zorgt u ervoor dat u voldoet aan de AVG / GDPR? Brand Compliance helpt u daarbij met de 1-daagse training AVG / GDPR training.

Voor wie?
Bent u verantwoordelijk voor de verwerking van (gevoelige) persoonsgegevens? Bijvoorbeeld als HR- of Marketingmanager, dan moet u de nodige maatregelen treffen. Of is het uw taak om te controleren in hoeverre uw organisatie voldoet aan de AVG/ GDPR? Hoe start u en zet u de eerste stappen om uw organisatie AVG / GDPR compliant te maken? Hoe toont u aan dat u voldoet aan de nieuwe Privacywet?

Na afloop?

 • Bent u volledig op de hoogte van de AVG / GDPR
 • Kent u de rechten en plichten van de betrokkene, verwerker en verwerkingsverantwoordelijke
 • Heeft u waardevolle tips & trics om uw organisatie AVG / GDPR compliant te maken
 • Heeft u kennis van de certificatiestandaard BC 5701:2018 (nl), een praktisch AVG / GDPR raamwerk
 • Kunt u bepalen welke stappen u nog moet maken om aan de eisen van de AVG / GDPR te voldoen

Wat kunt u verwachten?

 • Training door een AVG / GDPR expert
 • Praktische training met praktijkvoorbeelden en tips & tricks
 • Kleine groep met interactie
 • Een training gebaseerd op de BC 5701:2018 standaard welke u met korting kan bestellen

Direct inschrijven

9.00 tot 11.00 uur Welkom
Introductie AVG
Rechten en plichten
Context van de organisatie
Noodzaak van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling
11.15 tot 12.30 uur Directie verantwoordelijkheid
Betrokkenheid directie
Impact beleid
Functionaris gegevensbescherming (Data Protection Officer)
 12.30 tot 13.30 uur  Lunch
 13.30 tot 14.45 uur Operationele beheersing van de persoonsgegevens
Benodigde middelen
Rechten betrokkene
Toestemming betrokkene
Register van verwerkingsactiviteiten
Privacy by default & Privacy by design
Inbreuk persoonsgegevens
 15.00 tot 16.30 uur Documentbeheer
Interne audits
Directiebeoordeling
Klachten
Evaluatie en afrondin

Direct inschrijven

 • Donderdag 6 september, Turnhout
 • Donderdag 20 september, ‘s-Hertogenbosch
 • Donderdag 4 oktober, Turnhout
 • Donderdag 25 oktober, ‘s-Hertogenbosch
 • Donderdag 8 november, Turnhout
 • Donderdag 22 november, ‘s-Hertogenbosch
 • Donderdag 6 december, Turnhout
 • Donderdag 20 december, ‘s-Hertogenbosch

Direct inschrijven