Met het ingaan van de gewijzigde Wet BAG in 2018 wordt ook de zelfcontrole BAG met ingang van 1 juli 2018 een wettelijke verplichting voor gemeentelijke bronhouders BAG.

Wat is de BAG zelfcontrole?

Via de BAG zelfcontrole wordt verantwoording afgelegd over de borging van de kwaliteit van de registratie. Met de ingevulde vragenlijst wordt vanuit het systeem een bestuurlijke rapportage gegenereerd waarmee verantwoording wordt afgelegd aan het college van B&W. Secundair wordt met dezelfde rapportage verticaal verantwoording afgelegd aan de toezichthouder BZK. Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke verplichting.

Waarom een BAG zelfcontrole?

Was meedoen aan ENSIA-BAG in 2017 nog niet verplicht, in 2018 is dat wel het geval. Alle gemeenten in Nederland zijn verplicht om verantwoording af te leggen over de kwaliteit van hun registratie. De vragenlijst richt zich met name op de governance van de BAG binnen de gemeente.

Voor wie is de BAG zelfcontrole van belang?

De BAG zelfcontrole is van toepassing op alle gemeentelijke bronhouders BAG.

Hulp bij het invullen van de vragenlijst?

Uit gesprekken met BAG beheerders bij diverse gemeenten bleek dat er nog veel onduidelijkheid bestaat over de nieuwste vragenlijst. Hoe vul ik deze zo goed mogelijk in? Hoe controleer ik de processen en wat zijn goede verbetermaatregelen? En hoe onderbouw ik mijn antwoorden in de verantwoordingsrapportage? Vragen waar veel BAG beheerders mee worstelen.

Als voormalig BAG inspectie-instelling inspecteerden wij ruim 40% van alle Nederlandse gemeenten. De kennis die we hiermee hebben opgebouwd delen we graag met u. Eenvoudig, binnen 1 dag! Gezamenlijk vullen we de lijst in wat inzicht geeft in de kwaliteit van uw processen en eventuele aandachtspunten.

Direct contact

Wilt u meer informatie of een afspraak?

Direct aanvragen

+31 (0)73 – 782 01 56

Brand Compliance nieuwsbrief

Bart Versluijs

Account Manager