Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft aangegeven dat er per 1 april 2017 een vragenlijst beschikbaar wordt gesteld die de gemeente moet invullen en uiterlijk 1 oktober 2017 moet inleveren. Voor de BAG betekent dit dat het nieuwe toezichtinstrumentarium het karakter krijgt van een zelfevaluatie (self-assessment). In de overgang naar deze situatie is als aandachtspunt gesignaleerd dat de betrokken medewerkers van gemeenten getraind moeten worden in het correct uitvoeren van deze zelfevaluatie. Om u, als BAG beheerder van de gemeente, hierbij te helpen hebben we naast de mogelijkheid een officiële BAG-inspectie te laten uitvoeren nog twee diensten ontwikkeld, ‘Hulp bij de invulling van de zelfevaluatie’ en ‘de Leergang BAG Zelfregulering’.

Hulp bij de invulling van de BAG zelfevaluatie

Het uitvoeren van de zelfevaluatie geschiedt aan de hand van een vragenlijst, welke onlangs door het ministerie als concept ter inzage is gepubliceerd. Wij kunnen dit samen met u doen zodat uw gemeente zich beter kan voorbereiden op wat alle gemeenten in 2017 gaat overkomen. Doordat we de zelfevaluatie samen met u invullen krijgt u inzicht in de kwaliteit van de processen die rondom de BAG zijn georganiseerd en komen eventuele aandachtspunten naar voren. De aandachtspunten kunnen we samen met u doornemen en desgewenst hiervan een rapportage opstellen. De BAG medewerker wordt zodoende professioneel voorbereid op het zelfstandig uitvoeren van de zelfregulering waardoor uw gemeente voldoet aan de straks geldende wettelijke verplichting.

De Leergang BAG Zelfregulering

Uit onderzoek onder meer dan 30 gemeenten is gebleken dat er een grote behoefte bestaat aan het meekijken bij andere gemeenten, de zogenaamde ‘peer reviewing’. Het gaat hierbij om dat gemeenten bij elkaar meekijken en samenwerken, teneinde van elkaar te kunnen leren. Brand Compliance geeft gemeenten de mogelijkheid om invulling te geven aan de hiervoor genoemde wensen en ontwikkelingen, in de vorm van een nieuwe dienst: De Leergang BAG Zelfregulering. Deze leergang richt zich op de medewerker binnen de gemeente die verantwoordelijk is voor de BAG en instrueert de medewerker stapsgewijs voor het zelfstandig uitvoeren van BAG (self)assessments.

Brand Compliance helpt u verder

Brand Compliance is een inspectie-instelling voor de BAG. Wij hebben ruim 40% van alle Nederlandse gemeenten geïnspecteerd. Met de kennis en kunde die we in huis hebben, zijn de ‘Leergang BAG Zelfregulering’ en ‘Hulp bij het invullen van de vragenlijst’ ontwikkeld. Wij organiseren informatiesessies waarbij wij u van alle nodige informatie voorzien omtrent onze diensten met betrekking tot de BAG. Tijdens een informatiesessie leggen wij uit wat de Leergang BAG Zelfregulering precies inhoudt en wat er allemaal bij komt kijken. Daarnaast lichten wij toe hoe we u verder kunnen helpen bij het invullen van de vragenlijst.

Meer informatie

Contact

Bart Versluijs

Account Manager

+31 (0) 6 19 64 08 21