Onlangs heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de eerste versie van de zelfcontrolevragenlijst van de BAG gepubliceerd. Uiterlijk 31 december 2017 moet deze vragenlijst door alle bronhouders zijn ingevuld. Voor de BAG betekent dit dat het nieuwe toezichtinstrumentarium het karakter krijgt van een zelfevaluatie (self-assessment). Echter, er is geen werkprogramma bij deze vragenlijst waarin staat beschreven hoe de vragenlijst moet worden ingevuld. In de overgang naar deze situatie is als aandachtspunt gesignaleerd dat de betrokken medewerkers getraind moeten worden in het correct uitvoeren van deze jaarlijks terugkerende zelfevaluatie. Om u als BAG beheerder van de gemeente hierbij te helpen, hebben we naast de mogelijkheid een officiële BAG-inspectie te laten uitvoeren nog twee diensten ontwikkeld. Dit zijn de ‘Hulp bij de invulling van de zelfevaluatie’ en de ‘Leergang BAG 2.0’.

Hulp bij het invullen van de BAG vragenlijst

Het uitvoeren van de zelfevaluatie geschiedt aan de hand van een vragenlijst, welke onlangs door het ministerie is gepubliceerd. Wij kunnen dit samen met u doen zodat uw gemeente zich beter kan voorbereiden op de definitieve vragenlijst. Doordat we de zelfevaluatie samen met u invullen krijgt u inzicht in de kwaliteit van de processen die rondom de BAG zijn georganiseerd en komen eventuele aandachtspunten naar voren. De aandachtspunten kunnen we samen met u doornemen en desgewenst hiervan een rapportage opstellen. De BAG medewerker wordt zodoende professioneel voorbereid op het zelfstandig uitvoeren van de zelfregulering waardoor uw gemeente voldoet aan de straks geldende wettelijke verplichting.

De Leergang BAG 2.0

Naar aanleiding van de vele vragen vanuit verschillende BAG medewerkers hebben wij een leergang ontwikkeld. Deze leergang richt zich op de medewerker binnen de gemeente die verantwoordelijk is voor de BAG en instrueert de medewerker stapsgewijs voor het zelfstandig uitvoeren van BAG vragenlijst en verantwoordingsrapportage. De Leergang BAG 2.0 is een drie dagen durend programma die bestaat uit een voorbereidingsdag, een inspectiedag en een afsluitende dag waarin het rapport wordt opgesteld en geëvalueerd. De inspectiedag wordt gedaan bij een andere gemeente. Uit onderzoek is gebleken dat er grote behoefte is aan het meekijken bij een andere gemeente, de zogenaamde ‘peer-reviewing’. Het gaat hierbij om dat gemeenten bij elkaar meekijken en samenwerken, teneinde van elkaar te kunnen leren.

Brand Compliance helpt u verder

Brand Compliance is een inspectie-instelling voor de BAG. Wij hebben ruim 40% van alle Nederlandse gemeenten geïnspecteerd. Met de kennis en kunde die we in huis hebben, zijn de ‘Leergang BAG 2.0’ en ‘Hulp bij het invullen van de vragenlijst’ ontwikkeld. Wij organiseren informatiesessies waarbij wij u van alle nodige informatie voorzien omtrent onze diensten met betrekking tot de BAG. Tijdens informatiesessie leggen wij uit wat de Leergang BAG precies inhoudt en wat er allemaal bij komt kijken. Daarnaast lichten wij toe hoe we u verder kunnen helpen bij het invullen van de vragenlijst.

Meer informatie

Contact

Bart Versluijs

Account Manager