De Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR) is sinds 25 mei 2018 van kracht. Hoe zorgt u ervoor dat u voldoet aan de AVG / GDPR? Brand Compliance helpt u daarbij met de
BC 5701 certificatiestandaard.

Wat is Certificatiestandaard BC 5701

De certificatiestandaard BC 5701:2018 is een normenkader ontwikkeld door Brand Compliance in samenwerking met experts in gegevensbescherming en informatieveiligheid. De standaard is gebaseerd op de AVG en vertaalt de beginselen naar praktisch implementeerbare procedures en maatregelen. De standaard volgt een managementsysteembenadering.

Waarom een certificatiestandaard voor de AVG / GDPR?

Momenteel bestaat er geen officiële norm en AVG certificering. Certificatiestandaard BC 5701 is ontwikkeld als antwoord op de vraag van onze klanten die graag een praktisch kader wilden hebben om hun bedrijfsvoering in overeenstemming te brengen met de nieuwe Privacywet.

Voor wie is de certificatiestandaard van belang?

De standaard is toepasbaar voor alle organisaties die de rol van verwerkingsverantwoordelijke en/of verwerker van persoonsgegevens vervullen, ongeacht de omvang. Wanneer u bijvoorbeeld als HR- of Marketingmanager met privacy gevoelige persoonsgegevens werkt of wanneer u binnen uw organisatie toeziet op dat de bedrijfsvoering in overeenstemming is met de Privacywet. Een praktisch kader met handvaten is daarbij een must. Na een succesvolle implementatie van de standaard is certificering mogelijk.

Koop de AVG / GDPR standaard
Koop de standaard

Wilt u meer informatie of een afspraak?

Direct aanvragen

+31 (0)73 – 782 01 56

Brand Compliance nieuwsbrief
Bart Versluijs
Bart Versluijs
Account Manager