Zorg en Welzijn

Verbeter de kwaliteit van uw zorgverlening

Zorg en Welzijn 2018-08-02T14:10:14+00:00

Vragen uw cliënten om inzicht in de genomen maatregelen met betrekking tot cliëntveiligheid en kwaliteitszorg? Voelt u ook de druk vanuit zorgverzekeraars om uw betrouwbaarheid van uw gehele proces aan te kunnen tonen? Staat u voor continue verbetering van zorg- en dienstverlening van uw organisatie? Biedt u meerdere disciplines van zorg aan? Dan is de HKZ-certificaat voor Zorg en Welzijn uitermate geschikt voor uw organisatie.

HKZ stelt kwaliteits- en veiligheidsnormen op voor ruim 30 branches in Zorg en Welzijn. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan verpleeghuizen, verzorgingstehuizen, thuiszorgorganisaties, kinderopvang en GGZ.

Inhoud van de norm

Om als (zorg)organisatie richting cliënten, patiënten, toeleveranciers en andere belanghebbende de betrouwbaarheid, veiligheid en kwaliteit van uw dienstverlening inzichtelijk te maken heeft stichting HKZ, onderdeel van NEN een nieuwe norm ontwikkeld, de HKZ-norm voor Zorg en Welzijn.

Deze norm biedt organisaties één norm voor alle organisaties die verschillende soorten diensten aanbieden in de zorg en welzijnssector. De norm bestaat niet uit lijstjes, met wat een organisaties moet beschrijven maar gaat uit van risico’s op organisatie en procesniveau. Deze norm helpt organisaties om aan de slag te gaan met zaken die er echt toe doen en ligt de nadruk meer op het leren en verbeteren in plaats van het maken van kwaliteitshandboeken. Het bevat actuele thema’s zoals de eigen regie van de cliënt, maatwerk voor de cliënt, samenwerking met interne en externe ketenpartners, stakeholdersanalyse en veiligheidscultuur.

Brand Compliance helpt u aan uw HKZ voor Zorg en Welzijn certificering

Wij voeren voor u de audit(s) uit die nodig zijn om het HKZ certificaat te behalen. Omdat elke organisatie uniek is, gaan wij graag met u in gesprek over uw uitgangspositie en inventariseren we welke stappen (wellicht) nog genomen moeten worden om klaar te zijn voor de certificering. Vervolgens maken wij een certificeringsvoorstel op maat voor u. De kosten voor HKZ certificering zijn van meerdere factoren afhankelijk, bijvoorbeeld de omvang van uw organisatie.

Meer informatie

Contact
Bart Versluijs
Bart Versluijs
Account Manager
Abdoel Rostamkhan
Account Manager