Als gerechtsdeurwaarder worden er hoge eisen gesteld aan de kwaliteit van uw werkzaamheden en aan de betrouwbaarheid van uw diensten. Zo vraagt de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) van u om aan de hand van een positief toetsingsverslag periodiek aan te tonen dat u voldoet aan de KBvG Normen voor Kwaliteit. Met de KBvG Normen voor Kwaliteit heeft de beroepsgroep een kwalitatieve standaard neergelegd waarin aandacht is voor het borgen van commerciële kwaliteit van de dienstverlening en voor het voeren van een goede bedrijfsvoering.

Erkende auditoren met kennis van de praktijk

De toetsing op KBvG Normen voor Kwaliteit kan alleen worden uitgevoerd door erkende auditoren die in de lijst van erkende auditoren zijn opgenomen. Brand Compliance heeft twee erkende auditoren in dienst. Onze auditoren, tevens ervaren ISO 9001 auditoren, beschikken over een grondige kennis van de branche en van de praktijk van een deurwaarderskantoor. Bij een toetsing door Brand Compliance kunt u rekenen op een vlotte doorlooptijd en marktconforme tarieven.

Het totaalpakket voor u als gerechtsdeurwaarder

Naast de verplichte toetsing van de KBvG Normen voor Kwaliteit neemt ook de vraag vanuit de klant naar aantoonbare kwaliteit en betrouwbaarheid op diverse gebieden toe. De certificeringen/verklaringen die hierbij het meest worden gevraagd zijn een ISO 9001 certificering, ISO 27001 certificering of een ISAE 3402 verklaring. Brand Compliance is een auditbureau dat voor u de toetsing van de KBvG Normen voor Kwaliteit kan combineren met deze certificeringen. Hiermee bieden wij u de mogelijkheid om alle door u gewenste diensten op dit gebied onder te brengen bij één leverancier. Met alle kosten- en efficiencyvoordelen van dien.