Wil u weten of de organisatie klaar is voor certificering of heeft u behoefte aan inzicht in het status van de implementatie van het managementsysteem? Brand Compliance kan helpen door het uitvoeren van een pre-audit.

Doel van een pre-audit

Het doel van de pre-audit is om inzicht te geven in waar de organisatie op dit moment staat met betrekking tot de inrichting van het managementsysteem. Het laten uitvoeren van een pre-audit geeft een organisatie de ruimte om de processen, die nodig zijn voor certificering, op orde te brengen voorafgaand aan het daadwerkelijke certificeringstraject.

Uitvoeren van een pre-audit

Tijdens de pre-audit komt de auditor langs op locatie of waar nodig wordt de audit uitgevoerd door gebruik te maken van remote audittechnieken. Tijdens de pre-audit zal de auditor het managementsysteem beoordelen en aangeven waar er nog tekortkomingen in het systeem aanwezig zijn aan de hand van het beoogde toepassingsgebied van certificering. Ook zal de auditor informatie geven over het certificeringstraject door Brand Compliance en helpen een inschatting te maken van de termijn wanneer de organisatie klaar kan zijn om te starten met het certificeringstraject.

Resultaat

Uiteraard kan vooraf bij de auditor aangeven worden of u aandacht wil besteden aan specifieke onderdelen van het managementsysteem. In het algemeen zijn resultaten aan het einde van de pre-audit als volgt:

  • Algemene informatie over het certificeringstraject door Brand Compliance;
  • Een beoordeling van het managementsysteem;
  • Een geverifieerde scope;
  • Een inschatting van de termijn wanneer de organisatie klaar is voor certificering;
  • Een inschatting van de daadwerkelijke benodigde tijdsbesteding voor de certificering;
  • Een rapport, waarin bovenstaande punten worden behandeld, eventueel aangevuld met overige relevante observaties en conclusies.

Met deze resultaten kunt u, desgewenst in samenwerking met uw adviseur, aan de slag om goed voorbereid aan het certificeringstraject te beginnen.