Wat is het verschil tussen certificatie en accreditatie?

Bij certificatie toetst een onafhankelijke certificatie-instelling of het kwaliteitssysteem van een instelling voldoet aan vooraf vastgestelde normen. Iedereen kan een certificaat of een keurmerk afgeven, maar het geeft meer vertrouwen als een gespecialiseerde certificatie instelling dit doen, een auditbureau. Het geeft meer vertrouwen als deze instelling geaccrediteerd is. Dat betekent dat deze organisatie aan bepaalde eisen voldoet, onpartijdig en deskundig is.

Lees hier een uitgebreider artikel over de verschillen tussen certificatie en accreditatie.

Wat houdt een intentieverklaring in?

In een intentieverklaring wordt een intentie uitgesproken wanneer een organisatie gecertificeerd wilt worden voor een bepaalde norm. Deze verklaring laat zien dat de organisatie al serieus bezig is met het certificeringstraject en dus in de toekomst verwacht gecertificeerd te zijn voor een bepaalde norm.

Wat is een nulmeting?

Een nulmeting wordt ook wel een pre-audit genoemd. Door middel van een pre-audit weet de organisatie in hoeverre hij al voldoet aan een bepaalde norm. Een pre-audit is niet verplicht maar een organisatie die een pre-audit heeft afgerond ziet hier vaak voordelen in. Het voordeel van een pre-audit is dat er een soepele overgang is van de fase 1 naar de fase 2 in het audittraject waardoor de fase 1 uiteindelijk minder kosten met zich meebrengt. Een pre-audit kost gemiddeld één dag wat gelijk staat aan € 1.280 euro.