Accreditatie versus certificatie

Er bestaat nogal wat onduidelijkheid over accreditatie en certificatie. Want wanneer ben je gecertificeerd en wanneer geaccrediteerd? En hoe zit dat nou eigenlijk met een keurmerk? Daarom leggen wij graag het verschil uit.
Wilt u direct weten waarvoor wij geaccrediteerd zijn? Bekijk dan onze accreditatie pagina >

Wat is certificatie?

Een certificaat is een schriftelijke verklaring. In dit document staat dat een product, proces, persoon, kwaliteitssysteem of dienst aan bepaalde eisen voldoet.

Het nut

Certificaten helpen consumenten en bedrijven met het maken van hun keuze bij aankopen. Producenten of dienstverleners gebruiken het certificaat om hun concurrentiepositie te versterken. Ze kunnen laten zien dat het product, de dienst of het managementsysteem van een bedrijf aan bepaalde eisen voldoet. Bijvoorbeeld aan klanten of opdrachtgevers.

Soms verplicht

Soms is een certificaat verplicht. Het wordt bijvoorbeeld verplicht gesteld door de overheid, verzekeraars of een opdrachtgever eist een certificaat van zijn leverancier. Het kan ook een vorm van zelfregulering zijn. Bedrijven en brancheorganisaties maken daarbij onderlinge afspraken en laten die door een onafhankelijk auditbureau controleren.

Certificatie onder accreditatie

Bij certificatie toetst een onafhankelijke certificatie-instelling of het kwaliteitssysteem van een instelling voldoet aan vooraf vastgestelde normen. Er bestaan twee vormen van certificatie:

 1. Certificatie onder accreditatie
  Dit toetsingssysteem is gebonden aan een aantal strikte regels. Zo moet de toetsing plaatsvinden door een onafhankelijke certificeerder die niet tegelijk een adviserende rol mag vervullen. Het certificaat heeft een beperkte geldigheidsduur en tussentijdse toetsing is verplicht. Voorbeelden zijn ISO-certificatie en HKZ-certificatie.
 2. Certificatie niet onder accreditatie
  Dit toetsingssysteem en het normenpakket is bijvoorbeeld ontwikkeld door een branchevereniging, beroepsorganisatie of franchiseorganisatie. De certificering is uitbesteed aan één onafhankelijke certificatie-instelling. Een voorbeeld hiervan is Keurmerk Private Lease.

Welke soorten certificaten bestaan er?

Certificaten zijn voor een:

 1. Product, proces of dienst
  Het certificaat bewijst dat het product, proces of de dienst voldoet aan bepaalde eisen. Bijvoorbeeld voor veiligheid, kwaliteit of milieu.
 2. Systeem
  Het certificaat toont aan dat een bedrijf bijvoorbeeld een milieumanagementsysteem heeft dat aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet.
 3. Persoon
  Het certificaat geeft aan dat de persoon over bepaalde kennis en vaardigheden beschikt.

Keurmerk

Bij een certificaat kan een keurmerk (beeldmerk) horen. Een consument ziet in één oogopslag dat het om een betrouwbare partij of product gaat en het helpt hen bij het maken van hun keuze bij aankopen. Voor de producent of dienstverlener helpt het om hun concurrentiepositie te verstreken. Voorbeeld hiervan is het Keurmerk Private Lease. Ontwikkeld door Brand Compliance in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA).

Wat is accreditatie?

Iedereen kan een certificaat of een keurmerk afgeven, maar het geeft meer vertrouwen als een gespecialiseerde certificatie-instelling dit doen, een auditbureau. Het geeft meer vertrouwen als deze instelling geaccrediteerd is. Dat betekent dat deze organisatie aan bepaalde eisen voldoet, onpartijdig en deskundig is.

De formele betekenis van accreditatie luidt: “De erkenning door een gezaghebbende organisatie dat een andere organisatie of persoon competent is om een bepaalde taak uit te voeren.” De Raad voor Accreditatie is in Nederland (in België is dit de Belac) de gezaghebbende organisatie die accreditaties verleent aan conformiteitsbeoordelingsinstanties (CBI), onder andere om te toetsen op basis van de normen-schema’s.

Welke accreditaties zijn er voor de discipline accreditatie voor conformiteitsbeoordelingsinstanties?

 • ISO 17021 (managementsysteemcertificatie)
  Eisen voor instellingen die audits en certificatie van managementsystemen leveren. Brand Compliance is geaccrediteerd voor ISO 17021 (Registratienummer C548) en mag audits onder accreditatie uitvoeren voor ISO 27001 en diverse ISO 9001 scopes.
 • ISO 17024 (persoonscertificatie)
  Algemene eisen voor instellingen die certificatie van personen uitvoeren
 • ISO 17065 (productcertificatie)
  Hierin staan eisen voor certificatie-instellingen die certificaten toekennen aan producten, processen en diensten. Bij deze accreditatie is het auditproces of certificatieschema niet vastgelegd. Het auditbureau moet hier zelf invulling aangeven en wordt vervolgens getoetst en eventueel geaccrediteerd door de RvA. De ISO 17065 accreditatie staat o.a. vernoemd in de AVG | GDPR, voor auditbureaus die willen certificeren op basis van de AVG.

Het accreditatie-proces

Het accreditatieproces wordt standaard gestart door een aanvraag die ingediend wordt bij de RvA door een conformiteitsverklarende organisatie, zoals laboratoria, inspectie-instellingen, certificatie-instellingen en verificatie-instellingen. Daarna doet de RvA een vooronderzoek, kantooronderzoek en bijwoning bij de betreffende inspectie- of auditinstelling. Het kantooronderzoek vindt plaats bij een eerste accreditatieaanvraag, daarna worden dit controlebeoordelingen die op kantoor plaatsvinden. Een herbeoordeling met een uiteindelijke heraccreditatie vindt één keer in de vier jaar plaats, tussentijds zijn er controlebeoordelingen.

De Nederlandse overheid heeft de Raad voor Accreditatie (RvA) aangewezen als nationale accreditatie-instantie. Het is een zelfstandig bestuursorgaan zonder winstdoelstelling, dat verantwoording aflegt aan de minister van Economische Zaken.

Waarvoor wilt u gecertificeerd worden? Lees meer over onze diensten op de volgende pagina’s: