Er bestaat nogal wat onduidelijkheid over certificatie en accreditatie. Want wanneer ben je gecertificeerd en wanneer geaccrediteerd? En hoe zit dat nou eigenlijk met een keurmerk? Daarom leggen wij graag het verschil uit.
Wilt u direct weten waarvoor wij geaccrediteerd zijn? Bekijk dan onze accreditatie pagina >

Certificatie

Een certificaat is een schriftelijke verklaring. In dit document staat dat een product, proces, persoon, kwaliteitssysteem of dienst aan bepaalde eisen voldoet.

Het nut

Certificaten helpen consumenten en bedrijven met het maken van hun keuze bij aankopen. Producenten of dienstverleners gebruiken het certificaat om hun concurrentiepositie te versterken. Ze kunnen laten zien dat het product, de dienst of het bedrijf aan bepaalde eisen voldoet. Bijvoorbeeld aan klanten of opdrachtgevers.

Soms verplicht

Soms is een certificaat verplicht. Het wordt bijvoorbeeld verplicht gesteld door de overheid of een opdrachtgever eist een certificaat van zijn leverancier. Het kan ook een vorm van zelfregulering zijn. Bedrijven en brancheorganisaties maken daarbij onderlinge afspraken en laten die door een onafhankelijk auditbureau controleren.

Certificatie onder accreditatie

Bij certificatie toetst een onafhankelijke certificatie-instelling of het kwaliteitssysteem van een instelling voldoet aan vooraf vastgestelde normen. Er bestaan twee vormen van certificatie:

 1. Certificatie onder accreditatie van de Raad
  Dit toetsingssysteem is gebonden aan een aantal strikte regels. Zo moet de toetsing plaatsvinden door een onafhankelijke certificeerder die niet tegelijk een adviserende rol mag vervullen. Het certificaat heeft een beperkte geldigheidsduur en tussentijdse toetsing is verplicht. Voorbeelden zijn ISO-certificatie en HKZ-certificatie.
 2. Certificatie niet onder accreditatie van de Raad
  Certificatie, niet onder accreditatie van de Raad voor Accreditatie
  Dit toetsingssysteem en het normenpakket is bijvoorbeeld ontwikkeld door een branchevereniging, beroepsorganisatie of franchiseorganisatie. De certificering is uitbesteed aan één onafhankelijke certificatie-instelling. Voorbeelden hiervan zijn Keurmerk Private Lease en de KBvG normen voor kwaliteit.

Het soort certificaten

Certificaten zijn voor een:

 1. Product of dienst
  Het certificaat bewijst dat het product of de dienst voldoet aan bepaalde eisen. Bijvoorbeeld voor veiligheid, kwaliteit of milieu.
 2. Bedrijfsproces of systeem
  Het certificaat toont aan dat een bedrijf bijvoorbeeld een milieumanagementsysteem heeft dat aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet.
 3. Persoon
  Het certificaat geeft aan dat de persoon over bepaalde kennis en vaardigheden beschikt.

Keurmerk

Bij een certificaat kan een keurmerk (beeldmerk) horen. Een consument ziet in één oogopslag dat het om een betrouwbare partij of product gaat en het helpt hen bij het maken van hun keuze bij aankopen. Voor de producent of dienstverlener helpt het om hun concurrentiepositie te verstreken. Voorbeeld hiervan is het Keurmerk Private Lease. Ontwikkeld door Brand Compliance in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA).

Accreditatie

Iedereen kan een certificaat of een keurmerk afgeven, maar het geeft meer vertrouwen als een gespecialiseerde certificerende instelling dit doen, een auditbureau. Het geeft meer vertrouwen als deze instelling geaccrediteerd is. Dat wil zeggen dat hij aan bepaalde eisen voldoet en onpartijdig en deskundig is.

De formele definitie van accreditatie luidt: “De erkenning door een gezaghebbende organisatie dat een andere organisatie of persoon competent is om een bepaalde taak uit te voeren.” De Raad voor Accreditatie is de gezaghebbende organisatie die accreditaties verleent aan certificerende instellingen, onder andere om te toetsen op basis van de normen-schema’s.

De Nederlandse overheid heeft de Raad voor Accreditatie (RvA) aangewezen als nationale accreditatie-instantie. Het is een zelfstandig bestuursorgaan zonder winstdoelstelling, dat verantwoording aflegt aan de minister van Economische Zaken.

Waarvoor wilt u gecertificeerd worden? Lees meer over onze diensten op de volgende pagina’s: