HKZ Mondzorg: de nieuwe norm voor kleine praktijken binnen de mondzorgbranche!

Op donderdag 4 april is de nieuwe HKZ-norm voor Mondzorg gepubliceerd. Deze nieuwe breed gedragen norm, ontwikkeld door deskundige uit het werkveld en adviseurs waaronder Brand Compliance zelf, sluit aan bij de manier waarop de mondzorgbranche invulling wil geven aan kwaliteit.

Wat is HKZ?

De afkorting HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het is een verzamelnaam voor een aantal branche specifieke normen welke eisen stellen aan kwaliteitsmanagement binnen de zorg- en welzijnssector.

De HKZ-norm Mondzorg

De HKZ-norm Mondzorg vervangt de HKZ-norm voor tandartspraktijken uit 2005 en orthodontiepraktijken uit 2006. De nieuwe norm sluit beter aan bij hedendaagse thema’s en legt de nadruk op het vakmanschap en het leren en verbeteren in plaats van het schrijven van procedures en protocollen.

De norm bestaat uit slechts drie rubrieken:

  1. Randvoorwaarden voor goede mondzorg
  2. Uitvoering van de mondzorg
  3. Evaluatie en verbetering van de mondzorg

Ook is de toetsing van de norm volledig onder de loep genomen en aansluitend gemaakt bij de behoefte van de mondzorgbranche. De HKZ-norm Mondzorg kent een certificatiecyclus van 5-jaar in plaats van de gebruikelijke 3 jaar. U vindt meer informatie over de toetsing onder het kopje ‘hoe behaal ik een certificering?’

Voor wie is de HKZ-norm Mondzorg geschikt?

De nieuwe norm is geschikt voor praktijken in de mondzorg, waaronder algemene tandheelkunde, mondzorgkunde, differentiaties*, tandprothetiek en specialisaties**, ongeacht de praktijkvorm, omvang of type activiteiten.

* Een gedifferentieerde tandarts heeft zich na zijn opleiding toegelegd op een bepaald deelgebied. Deelgebieden staan gepubliceerd op de website van de KNMT en op de website van de wetenschappelijke verenigingen staan de ledenlijsten van de door hen erkende gedifferentieerde tandartsen.

**Tandarts-specialisten, orthodontisten en MKA-chirurgen, moeten zich inschrijven in het specialistenregister orthodontie (DMO) of kaakchirurgie (MKA) van de Registratiecommissie Tandheelkundig Specialismen (RTS). De inschrijving in het specialistenregister geeft het recht de wettelijk erkende en beschermde specialistentitel te voeren.

Wat zegt een certificering?

Met een certificaat toont een organisatie aan dat deze kwaliteit serieus neemt en continu wil leren en verbeteren. Het laat aan de buitenwereld en stakeholders zien dat de kwaliteit op orde is. Certificeringen worden vaak gevraagd door Gemeenten, Verzekeraars en branche,-beroepsverenigingen. Voor de cliënten en patiënten straalt een certificaat een bepaald vertrouwen uit.

Hoe behaal ik een certificering?

Voordat u kunt starten met de certificatiecyclus bent u verplicht een visitatie te hebben afgerond zoals beschreven bij jaar 3 en 4: visitatie.

Jaar 1: Initiële audit
De initiële audit wordt uitgevoerd door een leadauditor van een certificerende instelling. Tijdens de audit wordt getoetst of uw organisatie voldoet aan de gestelde eisen in de norm.

Jaar 2: Zelfevaluatie en rapportage
U voert in het 2e jaar een zelfevaluatie uit en rapporteert dit aan de certificerende instelling.

Jaar 3 of 4: Visitatie
In jaar 3 óf 4 voert u een visitatie uit met vakgenoten. Hier is de certificerende instelling niet bij betrokken, maar de uitkomst van de visitatie wordt tijdens de hercertificeringsaudit meegenomen door de auditor. Informatie over de visitatie is terug te vinden in de norm.

Jaar 5: Zelfevaluatie en rapportage
In het 5e jaar voert u weer een zelfevaluatie uit en rapporteert dit aan de certificerende instelling.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie?

U kunt vrijblijvend contact opnemen met onze specialist op het gebied van HKZ keurmerken via +31 (0)73 – 220 2000 of via het contactformulier.