Na de publicatie van de herziene ISO 27002 (ISO 27002:2022) wordt op korte termijn ook de herziening van ISO 27001 gepubliceerd (ISO 27001:2022).

Wijzigingen ISO 27001:2022

De ISO 27001:2022 wordt geen volledig herziene editie. De belangrijkste wijzigingen lijken op dit moment de nieuwe bijlage A, welke verwijst naar de beheersmaatregelen in ISO 27002:2022 en een redactionele wijziging in de toelichting bij clausule 6.1.3 c). Om de exacte wijzigingen in kaart te kunnen brengen wacht Brand Compliance op de publicatie van de herziene versie van de ISO 27001.

Aanpak

Ondanks het feit dat de nieuwe norm geen volledig herziende editie is betreft het wel een gewijzigde norm waar u als klant op termijn aan zult moeten voldoen. Brand Compliance is druk bezig een plan van aanpak voor te bereiden, zodat u tijdig op de hoogte wordt gesteld over hoe de transitie naar de nieuwe norm zal verlopen.

Naar verwachting kunnen we het plan van aanpak in oktober 2022 uitrollen binnen onze organisatie en medewerkers gaan trainen op de herziene norm. Na deze stap verwachten wij tegen het einde van het jaar onze partners en klanten te kunnen informeren over het proces. Deze tijdlijn is echter afhankelijk van de officiële publicatie van de norm.