Bloeddruk meten

Nieuwe HKZ Zorg & Welzijn: minder administratieve last en één norm voor alle branches

Eind mei werd de nieuwe HKZ-norm voor Zorg & Welzijn gepubliceerd. Dat betekent vanaf nu één volledige norm voor álle branches in zorg en welzijn. De norm geeft meer vrijheid aan de zorgprofessionals en voldoet aan de vraag om minder administratieve lasten, richtlijnen en protocollen.

Wat is HKZ?
Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector, daar staat de afkorting HKZ voor. Het is een verzamelnaam voor een aantal branche specifieke normen die eisen stellen aan het kwaliteitsmanagement in de Zorg- en Welzijnssector. Deze normen bevatten allen de eisen van de ISO 9001 maar zijn aangevuld met branche specifieke eisen.

Is het verplicht om over te stappen op deze nieuwe norm?
Het is niet verplicht om over te stappen naar de nieuwe norm, maar het biedt vele voordelen. Organisaties bepalen zelf of zij gebruik willen maken van de branche specifieke norm of over willen stappen. Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie?

Meld u aan voor de gratis sessie “Voordelen van de nieuwe HKZ norm Zorg & Welzijn”.

AANMELDEN

 

Direct meer weten over deze nieuwe HKZ certificering? Neem contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak.

Aanleiding nieuwe norm
Aanleiding voor de publicatie van deze nieuwe HKZ-norm zijn de verschuivingen in de zorg. Decentralisatie van zorg naar gemeenten leidde vaak tot ‘ontschotting’ in activiteiten bij organisaties in zorg en welzijn. Zo kon een gehandicaptenzorg-organisatie, naast het basis werkpakket, ook activiteiten op het gebied van GGZ aanbieden. Dit zorgde ervoor dat de huidige branche specifieke HKZ-normen niet meer pasten bij dit type organisaties. Indien een organisatie HKZ-gecertificeerd wilde worden, moest de organisatie gebruik maken van niet één, maar verschillende HKZ-normen.

Een andere ontwikkeling is de vraag om minder administratieve lasten. De markt gaf aan dat bij bestaande HKZ-normen de nadruk teveel lag op het volgen van richtlijnen en protocollen. Dat zorgde ervoor dat professionals vonden dat de vrijheid volgens hen beperkte tot een bepaald kader.

Actuele thema’s
De HKZ-norm Zorg & Welzijn is gebaseerd op het gedachtegoed van ISO 9001. Dit is terug te zien in de eisen voor kwaliteitsmanagement, waarbij een stakeholderanalyse en risico’s het uitgangspunt voor het beleid zijn. De norm is opgesteld in een heldere taal en bevat hedendaagse thema’s zoals:

  • De eigen regie van de cliënt;
  • Aandacht voor het sociale netwerk;
  • Ruimte voor professionele vrijheid;
  • Veiligheidscultuur;
  • Relevante eisen uit de Governance Code Zorg

Wat zegt het HKZ-keurmerk bij het inkopen van zorg?
Patiënten moeten ervan uit kunnen gaan dat zij in goede handen zijn als zij zorg nodig hebben. Daarnaast moeten gemeenten en verzekeraars erop kunnen vertrouwen dat de zorg die zij inkopen kwalitatief goed en doelmatig is. Een HKZ-keurmerk helpt hierbij. Organisaties met een HKZ-keurmerk:

  • Werken volgens de afgesproken richtlijnen binnen de branche;
  • Zijn in staat om te leren van fouten en klachten en continu te verbeteren;
  • Gaan goed om met risico’s en leveren veilige zorg.

Nieuwe afspraken over toetsing
Het HKZ-keurmerk staat garant voor onafhankelijke en betrouwbare toetsing. Organisaties worden getoetst door een betrouwbare derde partij, een certificerende instelling waarop controle plaatsvindt.

  • Nieuwe afspraken over de toetsing zorgen ervoor dat er minder overlap is indien een organisatie zich ook laat toetsen op andere normen, bijvoorbeeld NEN 7510. Ook kan een tijdsreductie plaatsvinden indien een organisatie kan aantonen dat zij een goed functionerend kwaliteitsmanagementsysteem hebben.

Meer informatie

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem contact met ons op om de voordelen en mogelijkheden te bespreken.

Contact

 

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over de nieuwe HKZ norm Zorg & Welzijn en volg Brand Compliance op LinkedIn of via onze andere socials.