Yes! Sinds 17 juli staat onze Belgische webshop online! Daarmee is een nieuw kwaliteitslabel gelanceerd op de markt voor dienstverleners die diensten willen leveren aan werkzoekenden en werkenden, zoals loopbaanbegeleiding, arbeidsbemiddeling, en daarbij gebruik willen maken van de 28 steunmaatregelen die door de Vlaamse overheid worden verstrekt. De dienstverleners die van de maatregelen of subsidies gebruik willen maken, dienen vanaf september 2019 te voldoen aan het nieuwe WSE kwaliteits- en registratiemodel.

Waarom een nieuw kwaliteits- en registratiemodel?

Er was geen systeem of model dat voor alle 24 steunmaatregelen van toepassing was. Dit was niet alleen omslachtig voor de organisaties maar ook voor de Vlaamse overheid zelf. Daarom heeft de Vlaamse overheid het WSE kwaliteits- en registratiemodel ontwikkeld. Dit is een uniform en transparant model dat dezelfde kwaliteitsvoorwaarden bevat om toegang te krijgen tot de 24 steunmaatregelen.

Wat is het BC 9022 Kwaliteitslabel?

Het BC9022 Kwaliteitslabel is een kwaliteitslabel speciaal ontwikkeld voor dienstverleners die zich willen registreren voor het WSE kwaliteits- en registratiemodel om zo toegang te krijgen tot de 24 maatregelen. Om een WSE kwaliteitsregistratie te kunnen ontvangen dient u aan te tonen dat uw organisatie kwaliteit levert. Door het certificaat van het BC 9022 Kwaliteitslabel te behalen, voldoet u aantoonbaar aan de kwaliteitsvoorwaarden opgelegd door de Vlaamse overheid.

Biedt u één of meerdere van de 24 maatregelen van VDAB, Syntra Vlaanderen en het Departement WSE aan, waarvoor u en/of uw klanten indirecte of directe financiering, subsidie of een andere vorm van ondersteuning vanuit het beleidsdomein WSE ontvangen? Dan hebt u verplicht een kwaliteitslabel nodig.

De BC 9022 certificatiestandaard

De BC 9022 certificatiestandaard is gecreëerd door Brand Compliance en is goedgekeurd door het departement. U ontvangt het certificaat van het BC 9022 Kwaliteitslabel als u voldoet aan de kwaliteitsvereisten zoals beschreven in de standaard. Deze kwaliteitsvereisten zijn verdeeld over 3 thema’s namelijk dienstverlening aan klanten, personeelsbeheer en financieel beheer. De BC 9022 certificatiestandaard is per normelement voorzien van een toelichting om de audit zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden en de slaagkans te vergroten. De certificatiestandaard is voor € 35 incl. BTW, verkrijgbaar in de webshop.

Is het BC 9022 kwaliteitslabel voor mij geschikt?

Het label is geschikt voor dienstverleners die een dienstverlening verrichten in het kader van werkgelegenheidsbeleid, professionele vorming en sociale economie. Het gaat dan specifiek over dienstverlening op vlak van opleiding en vorming, begeleiding, arbeidsbemiddeling, competentieontwikkeling en adviesverstrekking.

Bijvoorbeeld loopbaancoaches bieden professionele begeleiding aan, in de ontwikkeling van iemand zijn loopbaan. Deze begeleiding kan betaald worden met loopbaancheques en vallen onder de steunmaatregelen waarvoor u een WSE kwaliteitsregistratie nodig heeft. Ook organisaties die activiteiten verrichten op vlak van arbeidsbemiddeling of organisaties die beroep willen doen op ESF-oproepen, hebben zo’n WSE kwaliteitsregistratie nodig.

Hoe behaal ik het certificaat?

De certificatiestandaard BC 9022 moet aangekocht en ook grondig gelezen en geïmplementeerd worden. Daarna kan er een audit plaatsvinden en wordt er gecontroleerd of uw organisatie voldoet aan de kwaliteitsvoorwaarden op basis van de BC 9022 norm. Wanneer de audit positief afgerond wordt, ontvangt u het certificaat van het BC 9022 Kwaliteitslabel. Deze kunt u dan vervolgens indienen bij uw WSE registratie.