Stopzetting HKZ of ISO 9001 TA 38

Brand Compliance richt zich als certificatie-instelling primair op informatiebeveiliging en de daarmee samenhangende certificeringen waaronder op het gebied van de AVG en kwaliteit. De audits op HKZ en ISO 9001 Technical Area 38 gericht op kwaliteitsmanagement maken hier geen onderdeel meer van uit. Om deze reden is besloten de certificeringstrajecten onder dit toepassingsgebied over te dragen aan een collega certificatie-instelling welke gespecialiseerd is in ISO 9001 en HKZ audits binnen de zorg. Dit leidt tot een betere dienstverlening aan de betreffende klanten. Al onze klanten zijn hier reeds persoonlijk over geïnformeerd.

Gevolg

Het gevolg is dat alle huidige contracten van Brand Compliance per 1 april 2022 formeel worden overgedragen aan KIWA. Zij zullen gepland en beheerst de uitgegeven certificaten en bijbehorende certificeringstrajecten overnemen. Daarnaast brengt Brand Compliance vanaf heden geen offertes meer uit voor HKZ of ISO 9001 TA 38.

Bedankt

Via deze weg willen we al onze klanten, partners en bezoekers van de website bedanken. Heb je naar aanleiding van bovenstaande nog vragen dan kan je bij ons terecht via telefoonnummer
+31 (0) 73 – 220 2020
Na 1 april staan onze partners bij KIWA voor u klaar via telefoonnummer 088 – 9984908.