De kmo-portefeuille is nog steeds populair in Vlaanderen en dat merken we bij Brand Compliance nog elke dag. Onze auditoren voeren dagelijks audits uit bij dienstverleners voor het behalen of hernieuwen van hun kmo-portefeuille registratie. Eén van deze auditoren is Nathalie Meire. Met haar jarenlange ervaring en expertise voert ze dagelijks audits uit bij een variatie aan dienstverleners.

De ene dag is dit een coach de andere dag een grote multinational. Er is echter één gegeven wat voor elk type dienstverlener hetzelfde blijft namelijk de voorbereiding.

Er komt veel op een startende, nieuwe of hernieuwende kmo-portefeuille dienstverlener af. Processen in kaart brengen, nadenken over de subsidiabiliteit van de projecten, de vormvereisten van de documenten aftoetsen,… Dit kan overweldigend zijn maar een goede voorbereiding kan hier een structuur aan bieden. Het biedt een houvast om de slagingskans van de audit aanzienlijk te verhogen. Zonder grondige voorbereiding loopt een audit vaak onnodig vertraging op en resulteert in mindere resultaten. Dit kost de dienstverlener dan ook extra tijd en geld. Zonde, want dit kan voorkomen worden door een gedegen voorbereiding.

Door de jaren ervaring en het luisteren naar onze dienstverleners heeft Brand Compliance een exclusief voorbereidingstraject ontwikkeld. In dit traject kunnen dienstverleners rekenen op een voorbereidingsdocument waarin elk normelement duidelijk wordt toegelicht. Aanvullend hierop kunnen dienstverleners deelnemen aan een voorbereidingssessie. Hierin wordt de kmo-p norm en voorbereidingsdocument verder toegelicht en is er de ruimte om vragen te stellen.

Wilt u meer weten hoe Brand Compliance dit aanpakt? Neem contact met ons op, we horen graag uw verhaal!