Besteedt u een deel van uw IT-dienstverlening uit? Of bent u juist de organisatie die met uitbestede diensten werkt? Steeds meer organisaties maken gebruik van IT-service organisaties voor de verwerking van gegevens. Een organisatie die een deel van zijn diensten uitbesteedt kan eisen stellen aan de partij die deze diensten voor hem uitvoert.  Om te laten zien dat aan de eisen wordt voldaan, kan een SOC 2 verklaring opgesteld worden door een onafhankelijke partij. Met deze verklaring kan aangetoond worden dat er op een betrouwbare en veilige manier gewerkt wordt.

SOC 2 rapportage

SOC staat voor Service Organisation Controls Report. In een SOC 2 rapportage worden de eisen die organisaties die een deel van de dienstverlening uitbesteden opgenomen. In de rapportage worden de uitbestede processen beschreven inclusief de beheersmaatregelen en de werking hiervan die de organisatie die de dienstverlening overneemt heeft genomen. De rapportagestandaard maakt uitbestede processen beter auditbaar. Dit houdt in dat organisaties zelf kunnen bepalen welke principes getoetst worden.

SOC 2 verklaring

Wij voeren graag voor u de audit uit die nodig is om een SOC 2 verklaring te behalen. Omdat iedere organisatie uniek is, gaan wij graag vrijblijvend met u in gesprek over uw uitgangspositie en inventariseren we welke stappen (wellicht) nog genomen moeten worden om klaar te zijn voor de audit. Vervolgens maken wij een voorstel op maat voor u.

STUUR MIJ EEN OFFERTE