Hur visar ni att ni följer gällande lagstiftning om skydd av personuppgifter? Hur säkerställer er organisation att ni genomför tillräckliga åtgärder? Och, om ni får en incident gällande personuppgifter, vilka åtgärder har ni gjort för att inte få sanktionsavgifter? Vet du vad ISO 27701 är, vilka certifieringar för dataskydd som finns och vilka riktlinjer som redan finns? Hur kan du visa att du följer kraven i GDPR? Delta i vårt kostnadsfria informationsseminarium om innehållet i GDPR och hur du kan följa kraven i lagstiftningen kring dataskydd.