Organisationer behöver mer och mer hantera konfidentiell information och/eller personuppgifter. Men hur kan du som organisation säkerhetställa att dessa data skyddas och hur visar du detta för dina kunder och intressenter? En ISO 27001 kan hjälpa dig med detta. Men hur hjälper en certifiering och vilka krav behöver din organisation uppfylla? Vi förklara gärna detta för dig under vårt informationsseminarium.