Med GDPR-certifiering visar ni att ni uppfyller kraven i dataskyddsförordningen. Brand Compliance har skrivit en egen standard (BC 5701) baserat på lagstiftningen för att kunna testa om processer i er organisation som hanterar persondata uppfyller GDPR. Dataskyddsförordningen (GDPR) har varit i kraft sedan 25e maj 2018. Med en GDPR-certifiering baserad på standarden BC 5701 säkerställer du att du uppfyller Dataskyddsförordningen.

Dataskyddsförordningen

Förenklat är GDPR en mängd regler för att skydda Europeiska medborgare. Personliga data kunder tidigare hanteras om personerna inte aktivt opponerat sig mot det. Detta är nu inte fallet. Under den nya lagstiftningen får endast persondata hanteras om det finns en legal grund att göra det. Om en organisation bryter mot detta kan man bötfällas.

GDPR certifiering

BC 5701 är en Brand Compliance-standard baserad på GDPR. Den tillhandahåller riktlinjer för hur man hanterar persondata enligt lagstiftningen, så att du kan visa att du uppfyller kraven. Med standarden och den tillhörande certifieringsprocessen, kan Brand Compliance genomföra certifiering enligt Dataskyddsförordningen.