Brand Compliance erbjuder en helhetslösning för att synliggöra er kravuppfyllnad mot GDPR. Från certifiering, utbildning, gap-analys mot gällande certifieringsstandard som en kvitto på er GDPR-compliance.

GDPR gap-analys

Vill ni få insikt om hur er organisation står er mot kraven och vad ni behöver förbättra. På det sättet kan vi genomföra en gap-analys. Gap-analysen visar vilka delar av GDPR som ni behöver förbättra er inom och vilka delar ni uppfyller kraven för. Vår revisor granskar var er organisationer står och efter två dagars granskning, varav en på plats hos er, får ni en rapport från granskningen.