BC 5701 utbildning - Introduktion till GDPR

1 dag
€ 565,00
6-8 deltagare
 • Förståelse om de grundläggande principerna i GDPR
 • Lär dig om hur BC 5701 är strukturerad och vad kraven ä
 • Lär dig om hur GDPR är strukturerad och vad kraven ä

BC 5701 utbildning - Implementation GDPR

2 dagar
€ 1095,00
6-8 deltagare
 • Introduktion till ledningssystem
 • Förstå de grundläggande principerna för certifieringsstandarden BC 5701
 • Förstå hur du kan implementera BC 5701 i praktiken

ISO 27001 utbildning – Introduktion

1 dag
€ 565,00
6-8 deltagare
 • Förstå de grundläggande principerna för ett Ledningsystem för Informationssäkerhet (LIS)
 • Förstå hur ISO 27001 är strukturerat och vad kraven är
 • Förstå åtgärderna i ISO 27002

ISO 27001 utbildning – Implementation

2 dagar
€ 1095,00
6-8 deltagare
 • Förstå hur ni implementerar ISO 27001 i praktiken
 • För förståelse om hur ni implementarar i inom er organisation
 • Förstå hur ni förbereder er för certifiering

ISO 27701 introduktion

1 dag
€ 565,00
6-8 deltagare
 • Förstå de grundläggande principerna bakom ett PIMS
 • Är dig hur ISO 27701 är strukturerad och vad kraven är
 • Förstå åtgärderna i ISO 27701

ISO 27701 Implementation

2 dagar
€ 1095,00
6-8 deltagare
 • Förstå hur ni kan implementera ISO 27701 i praktiken
 • För förståelse om hur ni implementarar i inom er organisation
 • Förstå hur ni förbereder er för certifiering