Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation GDPR) har varit i kraft sedan 25 maj 2018. Som ett resultat måste ni vidtaga tillräckliga åtgärder för att skydda personuppgifter. Men vad är det för påverkan på er organisation från den nya dataskyddslagstiftningen? Och hur tillser ni att ni uppfyller GDPR genom certifieringsstandarden BC5701? Brand Compliance hjälper dig på denna en-dagars introduktionskurs i GDPR.