Organisationer hanterar mer och mer konfidentiell eller personkänslig information. Kunder, leverantörer och intressenter frågar er frekvent om att visa hur ni tagit tillräckliga åtgärder. Vill du veta hur du implementerar ISO 27001 effektivt så att du kan undvika att konfidentiell information läcker? Behöver du kännedom om ISO 27001 risker och hur du kan hantera dem? Brand Compliance hjälper dig på denna 2-dagars utbildning i implementation av ISO 27001 ledningssystem för informationssäkerhet.