Är din organisation certifierad enligt ISO 27001 eller har ni en pågående implementation? Kunder, leverantörer och intressenter frågar ofta hur du kan visa att du har vidtagit tillräckliga åtgärder för att skydda känsliga personuppgifter. Vill ni implementera enligt ISO 27701 och certifiera er så att ni kan synliggöra det? Brand Compliance hjälper dig på denna 2-dagars ISO 27701 implementationskurs.