Organisationer hanterar mer och mer konfidentiell information och personuppgifter. Kunder, leverantörer och intressenter frågar er frekvent om att visa hur ni tagit tillräckliga åtgärder. Vill du öka din kunskap om ledningssystem för dataskydd och upptäcka möjligheterna med ISO 27701? Brand Compliance hjälper dig på denna en-dagars introduktionsutbildning i ISO 27701, ett ledningssystem för informationssäkerhet och dataskydd.