Trainingskalender

Datum

wo 27-03-2019

ma 08-04-2019

vr 12-04-2019

di 16-04-2019

wo 17-04-2019

do 18-04-2019

vr 19-04-2019

di 30-04-2019

di 07-05-2019

wo 15-05-2019

vr 17-05-2019

ma 20-05-2019

di 21-05-2019

di 28-05-2019

ma 03-06-2019

wo 05-06-2019

do 20-06-2019

do 20-06-2019

vr 21-06-2019

di 25-06-2019

vr 28-06-2019

Locatie

‘s-Hertogenbosch

‘s-Hertogenbosch

‘s-Hertogenbosch

‘s-Hertogenbosch

‘s-Hertogenbosch

‘s-Hertogenbosch

‘s-Hertogenbosch

‘s-Hertogenbosch

Turnhout

‘s-Hertogenbosch

‘s-Hertogenbosch

‘s-Hertogenbosch

‘s-Hertogenbosch

Turnhout

‘s-Hertogenbosch

‘s-Hertogenbosch

‘s-Hertogenbosch

‘s-Hertogenbosch

‘s-Hertogenbosch

‘s-Hertogenbosch

‘s-Hertogenbosch