De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR) is sinds 25 mei 2018 van kracht. Maar hoe zorgt u voor een privacy (AVG) certificering voor uw organisatie? Brand Compliance helpt u daarbij met de 2-daagse Implementatie training AVG / GDPR . Gebaseerd op certificatiestandaard
BC 5701
. Een praktisch raamwerk voor de implementatie van de AVG.

 • Introductie over managementsystemen

 • Inzicht in de grondbeginselen van de BC 5701:2018 standaard

 • Inzicht in hoe u BC 5701 in de praktijk implementeert

Direct inschrijven
Incompany informatie aanvragen

Voor wie?
Bent u verantwoordelijk voor de verwerking van (gevoelige) persoonsgegevens? Bijvoorbeeld als HR- of Marketingmanager? Dan moet u de nodige maatregelen treffen. Of is het uw taak om te controleren in hoeverre uw organisatie voldoet aan de AVG/ GDPR? Echter hoe start u en zet u de eerste stappen om uw organisatie AVG / GDPR compliant te maken? Hoe toont u onder andere aan dat u voldoet aan de nieuwe Privacywet?

Na afloop?

 • Bent u volledig op de hoogte van de AVG / GDPR
 • Kent u de rechten en plichten van de betrokkene, verwerker en verwerkingsverantwoordelijke
 • Heeft u waardevolle tips & tricks om uw organisatie AVG / GDPR compliant te maken
 • Heeft u kennis van de certificatiestandaard BC 5701:2018. Een praktisch AVG / GDPR raamwerk
 • Kunt u vervolgens bepalen welke stappen u nog moet maken om aan de AVG / GDPR eisen te voldoen

Wat kunt u verwachten?

 • Training door een AVG / GDPR expert
 • Praktische training met praktijkvoorbeelden en tips & tricks
 • Kleine groep met interactie
 • Een training gebaseerd op de BC 5701 standaard welke u met korting kan bestellen

Op dit moment staan er geen trainingsdata gepland. Middels onderstaand formulier kunt u uw wensen kenbaar maken en gaan wij graag voor u kijken naar de mogelijkheden.

Brand Compliance nieuwsbrief
Remko Cuijpers
Remko CuijpersTrainer
Remko Cuijpers heeft als auditor een ruime ervaring met het uitvoeren van audits en onderzoeken op normen. Door zijn rustige en gestructureerde uitleg weet hij complexe materie inzichtelijk te maken voor een bredere doelgroep. Zijn trainingen zijn interactief en praktisch.