Introductie training AVG / GDPR (BC5701)

Vergroot uw kennis van de AVG

Introductie training AVG / GDPR (BC5701) 2018-09-21T16:25:01+00:00

De Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR) is sinds 25 mei 2018 van kracht. Als gevolg daarvan wilt u de juiste maatregelen treffen. Maar wat is de impact van de nieuwe Privacywetgeving op uw organisatie? En hoe zorgt u ervoor dat u voldoet aan de AVG / GDPR middels certificatiestandaard BC5701? Brand Compliance helpt u daarbij met de 1-daagse Introductie training AVG / GDPR.

 • Inzicht in de grondbeginselen van de AVG/ GDPR

 • Ontdek de opbouw en eisen van de BC 5701:2018 standaard

 • Tips & tricks om uw organisatie AVG/ GDPR compliant te maken

Direct inschrijven
Incompany informatie aanvragen

Voor wie?
Bent u verantwoordelijk voor de verwerking van (gevoelige) persoonsgegevens? Bijvoorbeeld als HR- of Marketingmanager. Dan moet u de nodige maatregelen treffen. Of wellicht is het uw taak om te controleren in hoeverre uw organisatie voldoet aan de AVG / GDPR? Hoe start u? En welke stappen zet u daarna om uw organisatie AVG / GDPR gecertificeerd te krijgen? Hoe toont u aan dat u voldoet aan de nieuwe Privacywetgeving?

Na afloop?

 • Bent u volledig op de hoogte van de BC 5701:2018 eisen. Een praktisch raamwerk voor de AVG / GDPR
 • Kent u de rechten en plichten van de betrokkene, verwerker en verwerkingsverantwoordelijke
 • Weet u hoe een managementsysteem is opgebouwd
 • Heeft u waardevolle tips & tricks om uw organisatie AVG / GDPR compliant te maken en aan de slag te gaan met de BC 5701:2018
 • Kunt u bepalen welke stappen u nog moet maken om aan de eisen van de AVG / GDPR te voldoen.

Wat kunt u verwachten?

 • Training door een AVG / GDPR expert
 • Een training gebaseerd op de BC 5701:2018 standaard, welke u met korting kunt bestellen
 • Praktische training met praktijkvoorbeelden en tips & tricks
 • Kleine groep met interactie
 • Inclusief trainingsmateriaal en lunch
 • Locaties door heel Nederland
 • U ontvangt een certificaat van deelname

Welkom
Introductie managementsystemen
Doornemen van de eisen van BC 5701:2018 raamwerk

Context organisatie en directieverantwoordelijkheid:

Rechten en plichten

Context van de organisatie

Directie verantwoordelijkheid:

Betrokkenheid directie

Impact beleid

Middelen:

Noodzaak van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling

Functionaris gegevensbescherming (Data Protection Officer)

Operationele beheersing van de persoonsgegevens

Privacy by default & Privacy by design

Interactie met de betrokkene:

Rechten en toestemming betrokkene

Register van verwerkingsactiviteiten
Klachten
Directiebeoordeling
Evaluatie en afronding

 • dinsdag 23 oktober 2018, regio Rotterdam
 • dinsdag 20 november, regio ‘s-Hertogenbosch
 • donderdag 06 december 2018, regio Turnhout
 • maandag 17 december, regio Rotterdam
Direct inschrijven
Remko Cuijpers
Remko CuijpersTrainer
Remko Cuijpers heeft als auditor een ruime ervaring met het uitvoeren van audits en onderzoeken op normen. Door zijn rustige en gestructureerde uitleg weet hij complexe materie inzichtelijk te maken voor een bredere doelgroep. Zijn trainingen zijn interactief en praktisch.