De audits en certificering die Brand Compliance doet zijn:

  • Het uitvoeren van audits en onderzoeken op de normen en het communiceren van deze uitkomsten in duidelijke rapportages en/of certificaten;
  • Het trainen en informeren van betrokkenen m.b.t. de normen die voor hen van toepassing zijn;
  • Het samen met de opdrachtgever, indien nodig, vaststellen van de normen waaraan moet worden voldaan.

Certificering voor

Andere audit diensten

Audit trainingen