Nieuws

Wat is ISO 27701?

De ISO 27701 norm is een uitbreiding op de ISO 27001 norm voor informatiebeveiliging, maar geeft specifieke beheersmaatregelen voor privacy. Waarom heeft ISO deze norm gepubliceerd? Het doel van deze norm is om organisaties een praktisch kader te bieden waarmee zij het bestaande ISMS (Information Security Management System) kunnen uitbreiden naar een PIMS (Privacy [...]

2019-11-18T12:20:24+01:00

GoodHabitz behaalt het felbegeerde ISO 27001 certificaat!

KLANTCASE – Een jaar lang werd er hard gewerkt om alle processen en procedures strak te trekken en commitment te krijgen van de gehele organisatie. Én met resultaat, op 24 mei reikte Brand Compliance het felbegeerde ISO 27001 certificaat uit aan GoodHabitz. GoodHabitz is marktleider in Nederland in online learning en ziet het leven [...]

2019-08-27T13:24:04+01:00

HKZ Mondzorg: de nieuwe norm voor kleine praktijken binnen de mondzorgbranche!

Op donderdag 4 april is de nieuwe HKZ-norm voor Mondzorg gepubliceerd. Deze nieuwe breed gedragen norm, ontwikkeld door deskundige uit het werkveld en adviseurs waaronder Brand Compliance zelf, sluit aan bij de manier waarop de mondzorgbranche invulling wil geven aan kwaliteit. Wat is HKZ? De afkorting HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. [...]

2019-08-27T13:23:01+01:00

ISO 27001/27006 accreditatie voor Brand Compliance

’s-Hertogenbosch - Brand Compliance ontving 24 januari j.l. de ISO 27001 (verstrekt volgens ISO/IEC 27006) accreditatie van de Raad voor Accreditatie (RvA). Deze Raad heeft de procedures van Brand Compliance getoetst volgens de ISO 27006 norm en geaccordeerd, waardoor Brand Compliance nu ISO 27001 certificeringen (voor informatiebeveiliging) mag uitgeven onder accreditatie. Informatiebeveiliging volgens de [...]

2019-08-27T13:25:29+01:00

De verschillen tussen ISO 27001 en NEN 7510

Vragen uw klanten of gegevens veilig zijn bij uw organisatie? Of vragen leveranciers of stakeholders welke maatregelen u heeft getroffen op het gebied van informatiebeveiliging? En hoe, laat u aan hen zien dat u correct omgaat met deze vertrouwelijke gegevens? Dit kan met een certificering op het gebied van informatiebeveiliging. U heeft vast al [...]

2019-09-25T11:15:07+01:00

Kwaliteitskeurmerken zorg: kiezen voor HKZ, ISO 9001 of NEN-EN 15224?

Uw zorginstelling wil of moet een kwaliteitssysteem implementeren, maar u weet door de wildgroei van kwaliteitskeurmerken zorg niet welke nu het beste past bij uw organisatie? Herkenbaar! Regelmatig kloppen zorginstellingen bij ons aan omdat zij door stakeholders zoals gemeentes, zorgverzekeraars, zorgkantoren of brancheorganisaties verplicht worden om met een (inter)nationaal erkend kwaliteitssysteem te werken. Veelvoorkomende [...]

2019-10-08T10:59:20+01:00

Het eerste BC5701 certificaat obv de AVG uitgereikt

Brand Compliance kreeg afgelopen anderhalf jaar veel vragen van klanten die op zoek waren naar een mogelijkheid om aan te tonen dat zij voldoen aan de AVG / GDPR. Daarop ontwikkelde Brand Compliance certificatiestandaard BC5701:2018 op basis van de AVG / GDPR. Een praktisch en toetsbaar raamwerk waarmee organisaties hun bedrijfsvoering in overeenstemming kunnen brengen [...]

2018-07-09T10:32:34+01:00

Brand Compliance reikt het eerste HKZ Certificaat in Nederland uit.

De nieuwe HKZ-norm Zorg & Welzijn werd onlangs per 28 mei 2018 gepubliceerd en vandaag mocht Brand Compliance het eerste certificaat in Nederland uitreiken aan Intravant. Intravant is een zorginstelling die dagbesteding, ambulante (woon)begeleiding, (job)coaching, arbeidstoeleiding, scholing, en therapie biedt. Afgelopen maanden hebben zij hard gewerkt om de betrouwbaarheid, veiligheid en kwaliteit van hun zorg [...]

2019-08-27T13:45:32+01:00