We zijn verheugd om te kunnen aankondigen dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de door ons ontwikkelde AVG certificeringsstandaard en -criteria BC 5701 heeft goedgekeurd.

We zijn hiermee de eerste certificatie-instelling in Nederland die, na accreditatie door de Raad voor Accreditatie, een officiële AVG-certificering kan aanbieden.

AVG-standaardDe AVG-standaard

De AVG-standaard BC 5701 is ontworpen om te voldoen aan de strenge eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel de Europese GDPR. Na een jarenlang ontwikkelingstraject heeft de European Data Protection Board (EDPB) een opinie afgegeven aan de AP.

De AP heeft de aanvraag zorgvuldig beoordeeld en besloten om goedkeuring te verlenen met betrekking tot de certificeringscriteria die door Brand Compliance zijn voorgesteld (artikel 42, vijfde lid, AVG).

Accreditatie

De laatste fase is ingegaan: de accreditatieaanvraag bij de Raad voor Accreditatie (RvA). Deze stap bevestigt de geloofwaardigheid van de certificering en garandeert dat deze voldoet aan de internationale accreditatienorm. Na afronding van deze laatste fase kunnen we spreken van een officiële AVG-certificering.

Persoonsgegevens

BC 5701 is van toepassing op organisaties die persoonlijke informatie gebruiken, ongeacht de grootte van de organisatie of wat voor producten of diensten zij aanbieden. Organisaties die persoonsgegevens verwerken dienen aantoonbaar aan de eisen van de AVG/GDPR te voldoen, dit is een vereiste uit de AVG. Met het op de markt brengen van de AVG-certificering wordt een mogelijkheid geboden aan organisaties om aan te kunnen tonen dat zij in overeenstemming werken met deze eisen van de AVG.

AVG-certificering

Zoals gezegd waarborgt een certificering op AVG-standaard BC 5701 dat de verwerking van persoonsgegevens binnen uw organisatie volledig in overeenstemming opereert met de eisen uit de AVG. Door deze certificering te behalen, toont u uw inzet voor het beschermen van persoonlijke informatie en krijgt u vertrouwen van klanten en stakeholders.

Start uw BC 5701-traject

Vanaf dit moment heeft u de kans om voorop te lopen door deel te nemen aan het uitgebreide trainings-, implementatie- en certificeringstraject van BC 5701. Schaf hier de norm aan.

Indien u GDPR/AVG-certificering overweegt, neem dan contact met ons op om aan uw BC 5701-traject te beginnen. Een gap-analyse behoort ook tot de mogelijkheden. Wilt u meer weten? Ons team van specialisten staat voor u klaar!