Hoe wordt uw organisatie kmo-portefeuille dienstverlener? Om geregistreerd te worden voor de kmo-portefeuille moet u een audit doorlopen bij een erkend auditbureau zoals Brand Compliance. Hieronder geven we u graag uitleg over de subsidie en de audit. Wilt u direct vrijblijvend een afspraak voor een kennismaking plannen? Neem dan contact op via +32 (0) 14 48 07 30 of plan een online kennismaking.

De subsidie

De Vlaamse overheid hecht veel waarde aan de versterking van kleine en middelgrote Vlaamse ondernemingen (kmo’s). Daarom heeft de overheid een subsidiemaatregel ingesteld voor ondernemingen. Medewerkers kunnen opleidingen volgen en/of de onderneming professioneel advies inwinnen met subsidie: de ‘kmo-portefeuille’. Voorwaarde voor het verkrijgen van de subsidie is dat de opleiding of het advies bevorderend is voor het kernproces van de onderneming, daarnaast moest het worden verstrekt door een geregistreerd dienstverlener voor de kmo-portefeuille. Maar aan welke eisen dient u als opleider of adviseur te voldoen om geregistreerd dienstverlener voor de  kmo-portefeuille te worden?

Voor wie is de kmo-portefeuille registratie geschikt?

Indien uw opleidingen of adviezen gericht zijn op verbetering van kernprocessen van Vlaamse kmo’s, dan komen deze voor subsidie via de kmo-portefeuille in aanmerking. Via de kmo-portefeuille verlaagt u de drempel voor kmo’s om gebruik te maken van uw diensten. Om het onderscheidende label “geregistreerd dienstverlener voor de kmo-portefeuille” te verkrijgen, moet u via een audit aantonen te werken volgens de kwalitatieve normen die daarvoor zijn opgesteld door het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO). Deze audit dient uitgevoerd te worden door een onafhankelijk en door het VLAIO erkend auditbureau.

KMO-portefeuille audit voor starters

Bent u recent gestart met opleidings- of advieswerkzaamheden? Dan is een KMO-portefeuille registratie ook geschikt voor u! Als startende kandidaat-dienstverlener wordt de audit in twee delen gesplitst. In het eerste deel wordt u beoordeeld of u ‘startensklaar’ bent voor het uitvoeren van de activiteiten. U bent dan nog vrijgesteld van ‘het bewijs van ervaring’ en de ‘klantentevredenheidspeiling’. Na een positieve eerste audit wordt u een toegang verleendt voor een periode van twee jaar. Na twee jaar volgt opnieuw een KMO-portefeuille audit op de opgedane ervaring en klantentevredenheid. Indien deze audit een positieve uitkomst heeft wordt de einddatum met drie jaar verlengd.

Vlaams opleidingsverlof (VOV)

Wilt u in aanmerking komen voor het Vlaams opleidingsverlof dan moet u aan 4 voorwaarden voldoen. Voorwaarde twee vereist dat uw opleidingen worden opgenomen in de opleidingsdatabank voor Vlaamse opleidingsincentives. Enkel opleidingen van geregistreerd dienstverleners worden opgenomen in de databank. Geregistreerd dienstverlener kunt u worden door het behalen van de registratie voor de kmo-portefeuille.

Brand Compliance is een erkend auditbureau

Wij zijn door de Vlaamse overheid aangesteld en voeren graag voor u de audit uit die nodig is om een kmo-portefeuille registratie te behalen. Voordat u de keuze maakt om voor de eerste maal een registratie voor de kmo-portefeuille aan te vragen, of uw bestaande registratie te gaan verlengen, bieden wij u graag de mogelijkheid voor een vrijblijvende en kosteloze kennismaking. Tijdens deze kennismaking kunt u al uw vragen stellen met betrekking tot de audit en de kmo-portefeuille in het algemeen. Verder geven wij u een gedetailleerde toelichting op de te toetsen norm en de voor de audit benodigde voorbereidingen. Onze ervaring bij andere dienstverleners is dat deze kennismaking ervoor zorgt dat de auditdag zelf uiteindelijk soepel kan verlopen en dat de slagingskans wordt geoptimaliseerd. Pas na deze kennismaking maakt u een keuze of u de audit door ons wilt laten uitvoeren.

Direct contact opnemen