Informatiebeveiliging en daarmee de ISO 27001 certificering staan sterk in de belangstelling. Organisaties krijgen meer en meer te maken met vertrouwelijke en/of privacygevoelige gegevens. Het is essentieel dat deze informatie niet ‘op straat komt te liggen’. Maar hoe zorgt u als organisatie dat u hiervoor de juiste beheersmaatregelen treft? En hoe laat u aan klanten, leveranciers en andere belanghebbenden zien dat u deze maatregelen getroffen hebt? Een ISO 27001 certificering is de oplossing.

ISO 27001 norm

De ISO 27001 norm is dé wereldwijde standaard voor informatiebeveiliging. De basis hiervoor is de implementatie van een informatiebeveiligingsmanagementsysteem. Hierin legt u o.a. vast welke beheers- en borgingsmaatregelen u heeft getroffen met betrekking tot informatiebeveiliging. Naast het technische aspect van informatiebeveiliging, staat hierbij vooral ook de rol van de mens centraal. Dit geldt voor zowel binnen als buiten de organisatie. Indien u het systeem opzet conform de ISO 27001 norm, kunt u werking ervan laat toetsen en certificeren door een onafhankelijke partij. Hiermee toont u op een eenvoudige, transparante en wereldwijd aanvaarde manier aan uw klanten aan dat de informatiebeveiliging binnen uw organisatie op orden is. Klanten kunnen dan dus met een gerust hart zaken met u doen. De ISO 27001 certificering is niet voor niets een veel voorkomende eis bij aanbestedingen.

ISO 27001 certificering

Wij voeren graag voor u de audits uit die nodig zijn om een ISO 27001 certificaat te behalen. Omdat elke organisatie uniek is, gaan wij graag met u in gesprek over uw uitgangspositie en inventariseren we welke stappen (wellicht) nog genomen moeten worden om klaar te zijn voor de certificering. Vervolgens maken wij een certificeringsvoorstel op maat voor u. De kosten voor een ISO 27001 certificering zijn van meerdere factoren afhankelijk. Een voorbeeld is de omvang en complexiteit van uw organisatie.

Wij zijn geaccrediteerd voor ISO 27001. Kijk op deze pagina voor een actueel overzicht van de normen waarvoor wij momenteel zijn geaccrediteerd.

ISO 27701 voor privacy

ISO 27701 is een uitbreiding op de ISO 27001 norm voor informatiebeveiliging, maar geeft deze norm specifieke beheersmaatregelen voor privacy. Het doel van deze norm is om organisaties een praktisch kader te bieden waarmee zij het bestaande ISMS kunnen uitbreiden naar een PIMS (Privacy Information Management System).

 

Stuur mij een offerte

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen ISO 27001 en ISO 27002?

ISO 27001 is een managementsysteemstandaard. In deze norm staat hoe je als organisatie je ISMS op een procesmatige manier kunt inrichten. Dit proces moet voldoen aan de PDCA-cyclus en er moet een risicoanalyse gedaan worden. ISO 27002 is een uitbreiding op ISO 27001. Het geeft handvaten om invulling te geven aan de vereisten van ISO 27001. In de ISO 27002 staan voorbeelden en maatregelen om de risicoanalyse voor uw organisatie vorm te geven.

Wat is het verschil tussen ISO 27001 en NEN 7510?

De basis van beide normen is hetzelfde. NEN 7510 is specifiek voor organisaties die persoonlijke gezondheidinformatie verwerken. Deze norm heeft 3 extra beheersmaatregelen en voor 33 bestaande beheersmaatregelen een zorg specifieke beheersmaatregel benoemd.

Lees hier een uitgebreider artikel over de verschillen tussen ISO 27001 en NEN 7510.

Welke andere normen kent de ISO 27000 familie?

De ISO 27000 serie zijn alle normen voor informatiebeveiliging. ISO 27001 en ISO 27002 zijn de bekendste normen uit de familie. Alleen de ISO 27001 is te certificeren. Alle andere normen binnen de 27000 familie zijn uitbreidingen op de ISO 27001. Deze normen zijn vaak bedoelt voor vakgebieden/niche-markten welke specifiekere maatregelen nodig hebben. Zo zijn er uitbreidingen voor clouddiensten (ISO 27017), netwerkbeveiliging (ISO 27033) en de zorgbranche (ISO 27799). Al deze normen vindt u terug op de website van ISO of de NEN. Een overzicht van alle normen bekijkt u op de ISO 27000 wikipedia pagina.

Wat is het verschil tussen certificatie en accreditatie?

Bij certificatie toetst een onafhankelijke certificatie-instelling of het kwaliteitssysteem van een instelling voldoet aan vooraf vastgestelde normen. Iedereen kan een certificaat of een keurmerk afgeven, maar het geeft meer vertrouwen als een gespecialiseerde certificatie instelling dit doen, een auditbureau. Het geeft meer vertrouwen als deze instelling geaccrediteerd is. Dat betekent dat deze organisatie aan bepaalde eisen voldoet, onpartijdig en deskundig is.

Lees hier een uitgebreider artikel over de verschillen tussen certificatie en accreditatie.

Wat is een nulmeting en wat is het nut hiervan?

Een nulmeting wordt ook wel een pre-audit genoemd. Door middel van een pre-audit weet de organisatie in hoeverre hij al voldoet aan een bepaalde norm. Een pre-audit is niet verplicht maar een organisatie die een pre-audit heeft afgerond ziet hier vaak voordelen in. Het voordeel van een pre-audit is dat er een soepele overgang is van de fase 1 naar de fase 2 in het audittraject waardoor de fase 1 uiteindelijk minder kosten met zich meebrengt. Een pre-audit kost gemiddeld één dag wat gelijk staat aan € 1.280 euro.

Wat houdt een intentieverklaring in?

In een intentieverklaring wordt een intentie uitgesproken wanneer een organisatie gecertificeerd wilt worden voor een bepaalde norm. Deze verklaring laat zien dat de organisatie al serieus bezig is met het certificeringstraject en dus in de toekomst verwacht gecertificeerd te zijn voor een bepaalde norm.