De omgang met het milieu binnen het bedrijfsleven staat steeds hoger op de directie-agenda. Steeds vaker stellen opdrachtgevers eisen aan organisaties als het gaat om milieu en milieuwetgeving. Maar hoe zorgt u als organisatie dat u hiervoor de juiste doelstellingen stelt en het beleid hiervoor goed inricht? Een ISO 14001 certificering is een goed hulpmiddel om milieu binnen de organisatie de aandacht te geven, die het zou moeten krijgen.

ISO 14001 norm

ISO 14001 is dé wereldwijde standaard voor milieumanagement. De norm beschrijft hoe u procesmatig milieu risico’s kunt beheersen en helpt u doelen op milieu en economisch gebied te bereiken. De basis hiervoor is de implementatie van een milieumanagementsysteem, waarin u o.a. het beleid en doelstellingen vaststelt waarbij rekening is gehouden met de wettelijke eisen en informatie over belangrijke milieuaspecten. Wanneer u de opzet van het systeem conform de ISO 14001 norm en de werking ervan laat toetsen en certificeren door een onafhankelijke partij, toont u op een eenvoudige en transparante manier aan dat u het milieu en het effect van uw organisatie hierop serieus neemt.

ISO 14001 certificering

Wij voeren graag voor u de audits uit die nodig zijn om een ISO 14001 certificaat te behalen. Omdat iedere organisatie uniek is, gaan wij graag vrijblijvend met u in gesprek over uw uitgangspositie en inventariseren we welke stappen (wellicht) nog genomen moeten worden om klaar te zijn voor de certificering. Vervolgens maken wij een certificeringsvoorstel op maat voor u. De kosten voor een ISO 14001 certificering zijn van meerdere factoren afhankelijk, zoals bijvoorbeeld de omvang en de complexiteit van uw organisatie.

STUUR MIJ EEN OFFERTE