Als certificerende instelling richten we ons op het auditen van ISO 14001 voor organisaties die zich willen laten certificeren voor milieumanagement. We geven u inzicht in het auditproces en de voordelen van ISO 14001-certificering.

Wat is ISO 14001?

ISO 14001 is een internationaal erkende norm voor Environmental Management Systems (EMS). De norm biedt een kader waarmee organisaties hun milieuprestaties kunnen verbeteren, milieurisico’s kunnen minimaliseren en voldoen aan wettelijke vereisten. ISO 14001-certificering toont aan dat een organisatie voldoet aan de normen voor milieubeheer.

Voordelen van ISO 14001-certificering

Het behalen van ISO 14001-certificering biedt tal van voordelen, waaronder:

 • Verbeterde milieuprestaties: ISO 14001 helpt organisaties bij het identificeren en beheren van milieurisico’s, wat leidt tot een verbetering van hun milieuprestaties.
 • Kostenbesparing: Door efficiënter gebruik van hulpbronnen en het verminderen van afval kunnen organisaties kosten besparen.
 • Verhoogde klanttevredenheid: ISO 14001-certificering kan het vertrouwen van klanten vergroten door aan te tonen dat een organisatie zich inzet voor milieubescherming.

ISO 14001 implementatieproces

Het implementeren van ISO 14001 vereist een gestructureerde aanpak. Enkele belangrijke stappen zijn:

 • Identificeer en evalueer potentiële milieurisico’s en -kansen binnen uw organisatie;
 • Stel een milieubeleid op dat de basis vormt voor uw EMS en ontwikkel meetbare doelstellingen om de prestaties te verbeteren;
 • Implementeer processen en procedures om te voldoen aan de vereisten van ISO 14001 en zorg voor continue monitoring en beoordeling;
 • Voer regelmatig interne audits uit om de effectiviteit van uw EMS te beoordelen en voer periodieke directiebeoordelingen uit om het milieumanagementsysteem van de organisatie te beoordelen.

ISO 14001-certificeringEen aantal belangrijke punten waar u ook rekening mee kunt houden bij implementatie:

 • Zorg voor betrokkenheid van het topmanagement bij het proces;
 • Investeer in training en bewustmaking van medewerkers;
 • Gebruik de Plan-Do-Check-Act (PDCA) cyclus voor continue verbetering van het EMS.

Hoe start u met een ISO 14001-certificering?

Hieronder vindt u een ISO 14001-checklist, met de stappen die nodig zijn om een ISO 14001-certificering te behalen:

 • Schaf de ISO 14001-norm aan (bijvoorbeeld via de NEN).
 • Plan een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een van onze accountmanagers in.
 • Volg een training om de benodigde kennis over ISO 14001 te verkrijgen.
 • Implementeer het ISO 14001-managementsysteem in uw organisatie en zorg ervoor dat het voldoet aan de eisen van de norm.
 • Voer een interne audit uit om te controleren of het systeem goed werkt en om te beoordelen of uw systeem aan de normeisen voldoet.
 • Het management moet de resultaten van de interne audit beoordelen en eventuele corrigerende maatregelen nemen. Leg de conclusie over het voldoen aan de eisen vast in de directiebeoordeling.
 • Heeft u vastgesteld dat uw organisatie voldoet aan de eisen uit ISO 14001? Dan zal een auditor van Brand Compliance onafhankelijk beoordelen of uw managementsysteem voldoet aan de eisen uit de norm.
 • Indien uw organisatie voldoet aan de normeisen, ontvangt u van ons een ISO 14001-certificaat.

Wat kost een ISO 14001-certificering?

De implementatie begint bij de aanschaf van de ISO 14001 norm. De kosten van het gehele traject zijn afhankelijk van verschillende factoren. Denk onder andere aan de complexiteit van de processen, of er gewerkt wordt in ploegendiensten, in hoeverre zaken binnen de organisatie al op orde zijn, het aantal FTE en locaties.

De kosten voor de certificering bestaan uit het aantal uur dat Brand Compliance bezig is met de voorbereiding van de audit, de audit zelf, de rapportage en additionele kosten zoals het certificaat, administratie en reiskosten. De snelste weg voor de berekening van de kosten start met een kennismakingsgesprek.

Updates en trends in ISO 14001

Het is essentieel om op de hoogte te blijven van de laatste updates en trends in ISO 14001. Enkele recente ontwikkelingen zijn onder meer:

 • Integratie van ISO 14001 met andere managementsystemen, zoals ISO 9001 (kwaliteit) en ISO 45001 (gezondheid en veiligheid);
 • Toenemende nadruk op levenscyclus-denken en circulaire economie binnen milieumanagement;
 • Groeiende belangstelling voor duurzaamheidsrapportage en transparantie over milieuprestaties.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van recente ontwikkelingen en opkomende trends op het gebied van milieumanagement en ISO 14001-certificering.

Conclusie

ISO 14001-certificering is een waardevol instrument voor organisaties die streven naar verbetering van hun milieuprestaties. Door de norm te implementeren, kunnen organisaties hun milieurisico’s beheren, kosten besparen en het vertrouwen van belanghebbenden vergroten. Met de juiste aanpak en betrokkenheid van het management kan ISO 14001-certificering een positieve impact hebben op zowel het milieu als de bedrijfsresultaten.

Klaar om uw organisatie naar een hoger niveau van milieuprestaties te tillen met ISO 14001-certificering? Vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan en ontdek hoe wij u van dienst kunnen zijn bij het behalen van uw certificering!