ISO 19770-1Wat is ISO 19770-1?

ISO 19770-1 is een managementsysteem dat zich richt op het beheersen van IT-assets. Deze norm biedt een overzicht van de verschillende categorieën IT-assets en bekijkt deze categorieën op een procesmatige manier, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende stappen in de levenscyclus. Daarnaast wordt ook gekeken naar de interactie met andere gerelateerde processen, zoals een financieel proces of een Information Security proces, waarbij een risicogebaseerde benadering wordt gebruikt.

Waarom ISO 19770-1?

De belangen van IT assets in een organisatie zijn enorm. Een voorbeeld is financieel risico (het niet op orde hebben van je licentiebeheer kan leiden tot onnodige kosten dan wel tot boetes). Een tweede voorbeeld is het informatiebeveiligingsrisico. Informatiebeveiliging is essentieel voor een organisatie, IT asset management (ITAM) is daar een belangrijk onderdeel van. Om deze reden zou elke organisatie de implementatie van een managementsysteem voor IT assets kunnen overwegen.

Wat kan Brand Compliance betekenen?

Kennismakingsgesprek

Door het plannen van een gratis kennismakingsgesprek met een van onze accountmanagers krijgt u inzicht of ISO 19770-1 geschikt is voor uw organisatie. U kunt het verschil leren begrijpen met andere relevante normen en weet u aan welke eisen u moet voldoen.

Training

Onze ISO/IEC 19770-1 training wordt gegeven door deskundige trainers en is gericht op ITAM-professionals die organisaties willen helpen een ISO/IEC 19770-1 certificering te behalen. Onderwerpen welke aan bod komen zijn de toepassing van ISO/IEC 19770-1, de werking van het managementsysteem, het opbouwen van de business case, auditvoorbereiding en continue verbetering. De cursus biedt deelnemers de kans om een individuele kwalificatie (ISO/IEC 19770-1 Practitioner) te verdienen.

GAP analyse

Heeft u reeds een training gevolgd en/of de norm geïmplementeerd binnen uw organisatie? Dan biedt onze GAP analyse de uitkomst om te beoordelen op welke termijn u klaar bent voor certificering. De GAP analyse wordt gebruikt om de verschillen (de GAP) tussen de huidige situatie en de gewenste situatie te identificeren. Deze GAP analyse is een waardevol instrument om te beoordelen of uw organisatie klaar is voor certificering tegen de ISO 19770-1, de internationale standaard voor IT Asset Management.

Certificering

Certificering is de laatste stap in het proces om aan de buitenwereld te laten zien dat u uw IT asset management op orde heeft. Door een onafhankelijke beoordeling door Brand Compliance maakt u uw betrouwbaarheid zichtbaar.

Organisaties kunnen met certificering aantonen dat zij hun IT assets beheersen (bijvoorbeeld vendor’s licences). De IT asset management afdeling kan aan het management van de organisatie onafhankelijk bewijs tonen dat zij hun activiteiten onder controle hebben. Certificering zet IT asset management op de agenda van het bestuur.

ISO 19770-1 is een managementsysteemnorm die aansluit bij de High Level Structure, die ISO voor managementsysteemcertificatie geïntroduceerd heeft. Daarmee is deze norm te integreren met andere managementsysteemnormen, zoals ISO 27001 en ISO 9001.

Samenwerking Brand Compliance – ITAM Forum

Het ITAM Forum is een internationale organisatie gericht op het bevorderen van IT asset management in de wereld. Het ITAM Forum hecht veel belang aan kwalitatief goede certificering en heeft zorggedragen voor de totstandkoming van een goed werkbaar certificatieschema (ISO 19770-1) en aanvullende kwaliteitseisen. 

Brand Compliance heeft een licentieovereenkomst met het ITAM Forum gesloten met betrekking tot het gebruik van deze aanvullende kwaliteitseisen. Daarmee is Brand Compliance de enige certificatie-instelling in de wereld die deze certificatietrajecten conform de hoogste kwaliteitseisen van het ITAM Forum kan uitvoeren.

Informatie aanvragen