Wilt u weten of de organisatie klaar is voor certificering of heeft u behoefte aan inzicht in de status van de implementatie van het managementsysteem? Brand Compliance kan helpen door het uitvoeren van een gap-analyse.

Onze gap-analyse geeft een duidelijk beeld van de huidige maturiteit en is de ideale opstap om uw traject naar de certificatie correct in te plannen.

Doel van een gap-analyse

gap-analyse

Het doel is om inzicht geven waar de organisatie op dit moment staat met betrekking tot de inrichting van het managementsysteem. Het laten uitvoeren van een gap-analyse geeft een organisatie de ruimte om de processen, die nodig zijn voor certificering, op orde te brengen voorafgaand aan het daadwerkelijke certificeringstraject. 

Uitvoeren van een gap-analyse

Tijdens de gap-analyse komt de auditor langs op locatie, of er kan gebruik gemaakt worden van remote audittechnieken. De auditor zal het managementsysteem beoordelen en aangeven of er eventuele tekortkomingen in het systeem zijn met betrekking tot het beoogde toepassingsgebied van certificering. Onze auditor kan informatie geven over het certificeringstraject door Brand Compliance en helpen een inschatting te maken van de termijn wanneer de organisatie klaar kan zijn om te starten met het certificeringstraject.

Resultaat

Uiteraard kan vooraf aangegeven worden of u aandacht wilt besteden aan specifieke onderdelen van het managementsysteem. In het algemeen zijn resultaten aan het einde van de gap-analyse als volgt:

  • Algemene informatie over het certificeringstraject door Brand Compliance;
  • Een beoordeling van het managementsysteem;
  • Een geverifieerde scope;
  • Een inschatting van de termijn waarop de organisatie klaar is voor certificering;
  • Een inschatting van de benodigde tijdsbesteding voor de certificering; 
  • Een rapport, waarin bovenstaande punten worden behandeld, eventueel aangevuld met overige relevante observaties en conclusies.

Met deze resultaten kunt u, desgewenst in samenwerking met uw adviseur, aan de slag om goed voorbereid aan het certificeringstraject te beginnen.

Informatie aanvragen

FAQ

Wat is een Nulmeting?

Een GAP-analyse wordt ook wel een nulmeting genoemd. Een GAP-analyse of een nulmeting heeft als doel om u een beeld te geven over de mate waarin de opzet van het managementsysteem van uw organisatie reeds voldoet aan de norm.