Klanten stellen hoge eisen aan uw organisatie op het gebied van de kwaliteit en de betrouwbaarheid van uw dienstverlening. Het is dan ook van belang dat uw producten/diensten structureel het kwaliteitsniveau bereiken dat u aan uw klanten belooft. Maar hoe stelt u als organisatie nu zeker dat dit het geval is? En hoe laat u aan klanten zien dat u hiervoor de juiste maatregelen getroffen hebt? Een ISO 9001 certificering is hiervoor het middel bij uitstek.

ISO 9001 norm

De ISO 9001 norm is dé wereldwijde standaard voor kwaliteitsmanagement. De basis hiervoor is de implementatie van een intern kwaliteitsmanagementsysteem. Hierin legt u o.a. vast wat uw doelstellingen zijn, hoe u de levering van uw producten/diensten plant, uitvoert en evalueert, welke middelen u hiervoor nodig heeft en hoe u risico’s op verstoring van de kwaliteit beperkt.
De implementatie van een kwaliteitsmanagementsysteem geeft aan dat de medewerkers binnen uw organisatie helderheid hebben over o.a. doelen, processen en verantwoordelijkheden. Ook worden werkzaamheden efficiënter en effectiever uitgevoerd, waardoor (faal)kosten worden verlaagd. Indien u het systeem opzet conform de ISO 9001 norm, kunt u de werking ervan laat toetsen en certificeren door een onafhankelijke geaccrediteerde partij. Hiermee toont u op een eenvoudige, transparante en wereldwijd aanvaarde manier aan uw klanten aan dat u uw interne processen monitort, de kwaliteit van de output bewaakt en werkt aan continue verbetering. Klanten kunnen dan dus met een gerust hart zaken met u doen. ISO 9001 is niet voor niets een veel voorkomende eis bij aanbestedingen.

ISO 9001 certificering

Wij voeren graag voor u de audits uit die nodig zijn om een ISO 9001 certificaat te behalen. Omdat elk bedrijf uniek is, gaan wij graag met u in gesprek over uw uitgangspositie en inventariseren we welke stappen (wellicht) nog genomen moeten worden om klaar te zijn voor de certificering. Vervolgens maken wij een certificeringsvoorstel op maat voor u. De kosten voor een ISO 9001 certificering zijn van meerdere factoren afhankelijk. Een voorbeeld is de omvang van uw organisatie. Echter wil dat niet zeggen dat een ISO 9001 certificering alleen relevant is voor grote organisaties, maar ook voor eenmanszaken en MKB-ondernemingen is een certificering haalbaar en betaalbaar.

ISO 9001 Zorg

Wilt u of moet u binnen uw zorginstelling een kwaliteitssysteem implementeren? Maar weet u door de wildgroei van kwaliteitssystemen niet welke nu het beste past bij uw organisatie? In onze Blog: Kwaliteitskeurmerken zorg: kiezen voor HKZ of ISO 9001? leest u alles over de overeenkomsten en verschillen.

Brand Compliance voert voor diverse normen de audit uit die nodig is om certificering voor een bepaalde norm te behalen. Kijk op deze pagina voor een actueel overzicht van de normen waarvoor wij momenteel zijn geaccrediteerd (C548).

STUUR MIJ EEN OFFERTE

Veelgestelde vragen

Wat is een nulmeting en wat is het nut hiervan?

Een nulmeting wordt ook wel een pre-audit genoemd. Door middel van een pre-audit weet de organisatie in hoeverre hij al voldoet aan een bepaalde norm. Een pre-audit is niet verplicht maar een organisatie die een pre-audit heeft afgerond ziet hier vaak voordelen in. Het voordeel van een pre-audit is dat er een soepele overgang is van de fase 1 naar de fase 2 in het audittraject waardoor de fase 1 uiteindelijk minder kosten met zich meebrengt. Een pre-audit kost gemiddeld één dag wat gelijk staat aan € 1.280 euro.

Wat houdt een intentieverklaring in?

In een intentieverklaring wordt een intentie uitgesproken wanneer een organisatie gecertificeerd wilt worden voor een bepaalde norm. Deze verklaring laat zien dat de organisatie al serieus bezig is met het certificeringstraject en dus in de toekomst verwacht gecertificeerd te zijn voor een bepaalde norm. Deze verklaring kan helpen voor aanbestedingen die een bepaald certificaat eisen van de organisatie.

Hoe lang is een ISO 9001-certificaat geldig?

Een ISO 9001-certficaat is drie jaar geldig. In deze drie jaar vinden er tussentijdse audits plaats om te controleren of de organisatie nog steeds voldoet aan de eisen van de ISO 9001-norm. Na drie jaar zal er een hercertificering plaatsvinden en bij een positief resultaat wordt het certificaat wederom met drie jaar verlengd.

ISO 9001 vs HKZ

De HKZ-normen zijn afgeleid van de ISO 9001-norm, maar zijn specifiek voor de zorg en meer to the point dan ISO 9001. HKZ stelt kwaliteits- en veiligheidsnormen op voor ruim 30 branches in de zorg en welzijn.

ISO 9001 vs ISO 27001

De ISO 9001 is een wereldwijde standaard voor kwaliteitsmanagement waarin de focus ligt op de implementatie van een intern kwaliteitsmanagementsysteem. De ISO 27001 is een wereldwijde norm voor informatiebeveiliging waarin de focus ligt op de implementatie van een managementsysteem voor informatiebeveiliging.