ISO 9001 certificeringZorgen voor kwaliteitsmanagement is een cruciale factor voor het succes van elk bedrijf. Met een ISO 9001 certificering toont u aan dat uw organisatie aan de kwaliteitseisen van de norm voldoet en verhoogt u het vertrouwen in uw product of dienst. Het behalen van deze certificering is niet alleen een teken van betrouwbaarheid en consistentie, maar biedt ook tal van voordelen voor organisaties, zoals verbeterde efficiëntie, hogere klanttevredenheid en betere bedrijfsresultaten. In dit artikel verkennen we de essentie van de ISO 9001-certificering en hoe het een essentieel instrument kan zijn voor het bereiken van succes in een competitieve markt.

Inleiding tot ISO 9001

De ISO 9001 norm is dé wereldwijde standaard voor kwaliteitsmanagement. Een ISO 9001 certificering toont aan klanten dat uw organisatie de juiste kwaliteitsmaatregelen heeft genomen en dat uw producten en diensten consequent voldoen aan het beloofde kwaliteitsniveau.

Brand Compliance kan ISO 9001 certificering onder accreditatie uitvoeren (Technical Area 33 & 35).

Begrip van de vereisten van ISO 9001

De norm bevat eisen voor verschillende aspecten van kwaliteitsmanagement, zoals klanttevredenheid, leveranciersbeheer, interne audits en continue verbetering. Door te voldoen aan de eisen van de ISO 9001 norm kunnen organisaties aantonen dat ze in staat zijn om consistent producten en diensten te leveren die voldoen aan de eisen van klanten en wettelijke voorschriften, en dat ze continu werken aan het verbeteren van hun processen.

Alle eisen in de internationale norm zijn algemeen en bedoeld om toepasbaar te zijn op elke organisatie, ongeacht haar type of omvang of de producten en diensten die zij levert.

Stappen om ISO 9001-certificering te behalen

Hieronder vindt u een ISO 9001 checklist, met de stappen die nodig zijn om een ISO 9001 certificering te behalen:

  1. Schaf de ISO 9001 norm aan (bijvoorbeeld via de NEN).
  2. Plan een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een van onze specialisten in.
  3. Volg een training om de benodigde kennis over ISO 9001 te verkrijgen.
  4. Implementeer het ISO 9001 managementsysteem in uw organisatie en zorg ervoor dat het voldoet aan de eisen van de norm.
  5. Voer een interne audit uit om te controleren of het systeem goed werkt en om te beoordelen of uw systeem aan de normeisen voldoet.
  6. Het management moet de resultaten van de interne audit beoordelen en eventuele corrigerende maatregelen nemen. De conclusie over het voldoen aan de eisen legt u vast in de directiebeoordeling.
  7. Wanneer u zelf heeft vastgesteld dat uw organisatie voldoet aan de eisen uit ISO 9001 zal een auditor van Brand Compliance onafhankelijk beoordelen of uw managementsysteem voldoet aan de eisen van de norm.
  8. Indien uw organisatie voldoet aan de normeisen, ontvangt u van ons een ISO 9001 certificaat.

ISO 9001 certificering kosten

Overweegt u om uw organisatie te certificeren volgens ISO 9001, maar twijfelt u nog of het de investering waard is? Hieronder leggen we uit waar de kosten op gebaseerd worden.
De implementatie begint bij de aanschaf van de ISO 9001 norm. De kosten van het gehele traject zijn afhankelijk van verschillende factoren. Bijvoorbeeld de complexiteit van de processen, of er gewerkt wordt in ploegendiensten, in hoeverre zaken binnen de organisatie al op orde zijn, het aantal FTE en locaties. De snelste weg voor de berekening van de kosten start met een kennismakingsgesprek.
De kosten voor de certificering bestaan uit het aantal uur dat Brand Compliance bezig is met de voorbereiding van de audit, de audit zelf, de rapportage en additionele kosten zoals het certificaat, administratie en reiskosten.

Wilt u meer weten over het proces van certificering? Bekijk dan de informatie op onze kennisbank.

Informatie aanvragen

Veelgestelde vragen

Hoe lang is een ISO 9001-certificaat geldig?

Een ISO 9001-certficaat is drie jaar geldig. In deze drie jaar vinden er controleaudits plaats om te controleren of de organisatie nog steeds voldoet aan de eisen van de ISO 9001-norm. Na drie jaar zal er een hercertificering plaatsvinden en bij een positief resultaat wordt het certificaat wederom met drie jaar verlengd.

ISO 9001 vs ISO 27001

De ISO 9001 is een wereldwijde standaard voor kwaliteitsmanagement waarin de focus ligt op de implementatie van een intern kwaliteitsmanagementsysteem. De ISO 27001 is een wereldwijde norm voor informatiebeveiliging waarin de focus ligt op de implementatie van een managementsysteem voor informatiebeveiliging.