Certificering & audits

Er waait een frisse wind door de traditionele auditbranche.
Sinds 2004 zet Brand Compliance haar enthousiasme, kennis en vooruitstrevendheid in om organisaties op een heldere wijze te toetsen op gestelde normen en afsprakenkaders. Proactief en persoonlijk. Met daarbij een focus op thema’s als kwaliteitprivacyinformatiebeveiliging en merknormen. Bekijk waarvoor certificeren onder accreditatie >

Competente medewerkers

Blijvend competente medewerkers zijn van het grootste belang.

Integriteit

Naar klanten en medewerkers zijn wij transparant en betrouwbaar.

Communicatie

Wij onderscheiden ons door een goede communicatie met alle stakeholders.

Actueel

Certificeringstrajecten met meerdere locaties

Indien een organisatie een aanvraag doet voor een certificering door een geaccrediteerde certificerende instelling, dan moet er vastgesteld worden hoeveel tijd er besteed dient te…

Afwijkingen binnen het managementsysteem: INS & OUTS

Ontstaan van afwijkingen Een afwijking binnen het managementsysteem kan geconstateerd worden vanuit verschillende bronnen. Bijvoorbeeld uit een interne audit of een intern/extern signaal, vanuit een…

Het gebruik van certificatielogo’s

Wanneer u het certificaat heeft behaald, wilt u dit natuurlijk graag met de buitenwereld delen. Dit kan door gebruik te maken van certificatielogo’s. Deze logo’s…