MedMIjSteeds meer mensen willen inzicht in hun gezondheid. Op dit moment worden zorggegevens op verschillende plekken opgeslagen, zoals het ziekenhuis, de huisarts, de apotheek enz. Tot nu toe ontbreekt de mogelijkheid om al deze gegevens op één plek in te zien.

MedMij heeft zich als doel gesteld om iedereen die dat wil te laten beschikken over zijn eigen gezondheidsgegevens in één persoonlijke gezondheidsomgeving, ookwel een PGO, zoals applicaties en websites. Binnen deze PGO’s wordt zeer gevoelige informatie verwerkt. Daarom is het belangrijk om deze informatie goed te beveiligen.

MedMij-verklaring

Om deze reden is het MedMij Afsprakenstelsel ontwikkelt. Dit afsprakenstelsel draagt eraan bij dat persoonsgebonden, gevoelige en vertrouwelijke gezondheidsgegevens op een veilige en gebruiksvriendelijke wijze kunnen worden uitgewisseld. Een van deze eisen is, dat alle deelnemers die een PGO (willen) ontwikkelen in het bezit dienen te zijn van een NEN 7510 certificering inclusief de aanvullende auditverklaring met rapportage.

MedMij-label

Ontwikkelt uw organisatie een PGO? En wilt u voldoen aan het MedMij afsprakenstelsel en het bijbehorende MedMij-label behalen? Brand Compliance is in het bezit van een licentieovereenkomst met de NEN en voert de audit uit die nodig is om de certificering voor NEN 7510 inclusief de aanvullende verklaring met rapportage te behalen. Omdat iedere organisatie anders is gaan we graag persoonlijk met u in gesprek om te inventariseren welke stappen nog nodig zijn.

Informatie aanvragen