NEN 7510 Cluster ZVandaag vieren we feest! Brand Compliance heeft accreditatie verkregen voor NEN 7510 cluster Z (Zorginstellingen). NEN 7510 is een Nederlandse norm voor informatiebeveiligingsmanagement in de zorg. De accreditatie is toegekend door de Raad voor Accreditatie.

In 2020 behaalde Brand Compliance reeds accreditatie voor cluster B (Beheerders van persoonlijke gezondheidsinformatie, anders dan zorginstellingen). De accreditatie voor zowel cluster Z als B betekent een volledige accreditatiescope voor NEN 7510.

Over NEN 7510

De norm NEN 7510 biedt een kader voor zorginstellingen om hun managementsysteem voor informatiebeveiliging (ISMS) op te zetten, te implementeren, te onderhouden en voortdurend te verbeteren. NEN 7510 is gebaseerd op de internationale norm ISO 27001 voor ISMS en is ontworpen in lijn met andere internationale normen, zoals ISO 9001.

Wat is NEN 7510 cluster Z?

Cluster Z is bedoeld voor organisaties in de gezondheidszorg die gevoelige persoonlijke gezondheidsinformatie verwerken en richt zich op de bescherming van deze persoonlijke gezondheidsinformatie. Zorginstellingen die willen aantonen dat zij voldoen aan de NEN 7510 norm kunnen zich laten certificeren door een erkende certificatie-instelling. Het certificeringstraject omvat een beoordeling van het ISMS van de organisatie en de naleving van de eisen van de norm.

De voordelen van certificering

Het verkrijgen van certificering voor NEN 7510 cluster Z toont aan dat een zorginstelling:

  • informatiebeveiligingscontroles heeft geïmplementeerd om gevoelige persoonlijke gezondheidsinformatie te beschermen;
  • zich inzet voor het onderhouden en verbeteren van het ISMS.

De certificering kan helpen om patiënten, zorgverleners en andere belanghebbenden ervan te verzekeren dat de organisatie passende maatregelen neemt om gevoelige persoonlijke gezondheidsinformatie te beschermen en de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de informatie te handhaven.

Samenvattend

Certificering van NEN 7510 cluster Z is een waardevolle prestatie voor zorgorganisaties, het geeft een concurrentievoordeel op het gebied van beveiliging en privacy en helpt om het vertrouwen te winnen van patiënten, zorgverleners en andere belanghebbenden.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden rondom certificering? Neem dan contact op met één van onze specialisten.