ISO 27701 accreditatie

Hoera, Brand Compliance heeft ISO 27701 accreditatie verkregen!

Eerder behaalden we accreditatie voor ISO 9001 (TA 33 + 35), ISO 27001 en NEN 7510.

We zijn content ISO 27701 hieraan te kunnen toevoegen, om u nog beter van dienst te kunnen zijn.

Wat betekent accreditatie eigenlijk?

In Nederland is de Raad voor Accreditatie (RvA) de nationale accreditatie-instantie. Het werk van de RvA bestaat uit deskundig, onpartijdig en onafhankelijk toezicht op onder andere certificerende instellingen, zoals Brand Compliance.

De RvA stelt vast of een certificerende instelling aan de eisen voldoet. In dat geval ontvangt de instelling zogenaamde accreditatie. Vervolgens blijft de RvA de instelling periodiek controleren. Zo mag Brand Compliance vanaf nu ISO 27701 certificaten onder accreditatie uitgeven. Hiermee weet u dat u een waardevol certificaat in handen heeft.

Over ISO 27701

ISO 27701 stelt eisen vast en biedt richtlijnen voor het opzetten, implementeren, onderhouden en voortdurend verbeteren van een Privacy Information Management System (PIMS). Als zogenaamde add-on op een Information Security Management System (ISMS), is de beoordeling van deze eisen is alleen mogelijk in samenhang met de eisen uit ISO 27001 en richtlijnen uit ISO 27002.

ISO 27701 bevat een duidelijke link tussen een ISMS en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Door te voldoen aan deze standaard waarborgt u niet alleen de veiligheid van uw eigen informatie, maar toont u ook aan dat u de privacy van anderen actief beschermt.

Voordelen van ISO 27701-certificering

  • Door de certificering wordt het vertrouwen in uw organisatie vergroot. Anderen kunnen erop vertrouwen dat persoonlijke informatie op een zorgvuldige en conforme wijze wordt behandeld en beheerd.
  • Het certificeringsproces verheldert de rolverdeling en verantwoordelijkheden bij het beheren van persoonsgegevens. Dit draagt bij aan een gestroomlijnde en effectieve uitvoering van privacygerelateerde taken.
  • De certificering integreert moeiteloos met de informatiebeveiligingsnorm ISO 27001. Uw organisatie kan een allesomvattend managementsysteem voor informatiebeveiliging en privacy implementeren.
  • ISO 27701 vergemakkelijkt de totstandkoming van overeenkomsten met zakelijke partners. Vooral in situaties waar de verwerking van Persoonlijk Identificeerbare Informatie (PII) wederzijds relevant is. Hierdoor wordt het vertrouwen tussen partijen versterkt.
  • De certificering toont duidelijk de betrokkenheid van uw organisatie aan om te voldoen aan privacywet- en regelgeving. Het risico op boetes en juridische complicaties wordt verminderd.
  • ISO 27701-certificering biedt transparantie over de bestaande controles voor het beheer van de privacy. Belanghebbenden krijgen een helder inzicht in de genomen maatregelen ter bescherming van persoonlijke informatie.

Certificering

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden rondom certificering? Neem dan contact op met één van onze specialisten.