NEN 7510 certificering

Draag zorg voor uw informatiebeveiliging

NEN 7510 certificering 2018-11-06T10:36:33+00:00

Informatiebeveiliging in de zorg is essentieel, aangezien er regelmatig gevoelige patiëntgegevens worden uitgewisseld. Nalatigheid kan grote gevolgen hebben voor de veiligheid van patiënten en hun medisch dossier. Hoe laat u zien dat u zorgvuldig en vertrouwelijk omgaat met deze gegevens? Een NEN 7510 certificering geeft vertrouwen. U toont aan dat u correct omgaat met deze privacy gevoelige gegevens. U laat aan uw patiënten/cliënten, leveranciers, zorgverzekeraars en andere belanghebbenden zien dat u de juiste maatregelen hebt getroffen.

Wat is NEN 7510?

Het doel van informatiebeveiliging in de zorg is het handhaven de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie. De basis van NEN 7510 is de implementatie van een managementsysteem waarin de beheers- en borgingsmaatregelen zijn vastgelegd. Niet alleen de techniek, maar vooral de mens staat hierin centraal. U laat zien hoe uw medewerkers omgaan met privacy gevoelige informatie. En u borgt de ontwikkeling en continuïteit van uw organisatie met betrekking tot gegevensverwerking.

Vernieuwde zorgnorm NEN 7510:2017

Vanaf 1 juni 2018 tot 1 juni 2020 geldt een overgangstermijn, waarin zowel tegen NEN 7510:2011 als tegen NEN 7510:2017 kan worden gecertificeerd. Op 1 juni 2020 moet iedere certificaathouder zijn overgestapt naar NEN 7510:2017.

Waarom NEN 7510 certificering?

Een NEN 7510 certificaat is het bewijs dat u veilig en verantwoord met gegevens van patiënten of cliënten omgaat. Een bewijs richting patiënten, cliënten, maar ook voor zorgverzekeraars, de IGZ, MedMij en toezichthouders. U zet het systeem op volgens de NEN 7510 norm en laat de werking ervan toetsen en certificeren door een onafhankelijke partij.

Voor wie is de NEN 7510 certificering van belang?

Een NEN 7510 certificering is van toepassing op alle typen zorgaanbieders en hun toeleveranciers zoals: verpleeghuizen, ziekenhuizen, fysiotherapeuten, GGZ-instellingen, softwareleveranciers en diverse andere dienstverleners die met patiëntgegevens werken of daar toegang toe hebben.

Certificering via Brand Compliance

Iedere organisatie is uniek! In een persoonlijk gesprek bekijken we daarom uw uitgangspositie. Samen met u inventariseren we welke stappen er nog nodig zijn om te starten met certificering en vervolgens ontvangt u een certificeringsvoorstel op maat. De start naar het certificaat!

Brand Compliance heeft een licentieovereenkomst met de NEN voor NEN 7510:2017 certificatie.

Stuur mij een offerte
Stuur mij een offerte

Wilt u meer informatie of een afspraak?

Direct aanvragen

+31 (0)73 – 782 01 56

info@brandcompliance.com