NEN 7510

Draag zorg voor uw informatiebeveiliging

NEN 7510 2018-06-21T21:03:05+00:00

Informatiebeveiliging in de zorg
Aantoonbaar goed geregeld!

In de zorg waar regelmatig gevoelige patiëntgegevens worden uitgewisseld, is Informatiebeveiliging essentieel. Nalatigheid kan grote gevolgen hebben voor de veiligheid van patiënten en hun medisch dossier. Hoe laat u zien dat u zorgvuldig en vertrouwelijk omgaat met deze gegevens?

Een NEN 7510 certificering geeft vertrouwen. U toont aan dat u correct omgaat met deze privacy gevoelige gegevens. U laat aan uw patiënten/cliënten, leveranciers, zorgverzekeraars en andere belanghebbenden zien dat u de juiste maatregelen hebt getroffen.

Wat is NEN 7510?
Het doel van informatiebeveiliging is het handhaven de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie. De basis van NEN 7510 is de implementatie van een managementsysteem waarin de beheers- en borgingsmaatregelen zijn vastgelegd. Niet alleen de techniek, maar vooral de mens staat hierin centraal. U laat zien hoe uw medewerkers omgaan met privacy gevoelige informatie. En u borgt de ontwikkeling en continuïteit van uw organisatie met betrekking tot gegevensverwerking.

Vernieuwde zorgnorm NEN 7510:2017
Vanaf 1 juni 2018 tot 1 juni 2020 geldt een overgangstermijn, waarin zowel tegen NEN 7510:2011 als tegen NEN 7510:2017 kan worden gecertificeerd. Op 1 juni 2020 moet iedere certificaathouder zijn overgestapt naar NEN 7510:2017.

Wat als de overgang naar de vernieuwde norm niet ingewikkeld is en een kans blijkt te zijn?
Kom in actie en ontdek de vernieuwe norm voor uw organisatie!

Contact


Waarom NEN 7510 certificering?

Een NEN 7510 certificaat is het bewijs dat u veilig en verantwoord met gegevens van patiënten of cliënten omgaat. Een bewijs richting patiënten, cliënten, maar ook voor zorgverzekeraars, de IGZ, MedMij en toezichthouders. U zet het systeem op volgens de NEN 7510 norm en laat de werking ervan toetsen en certificeren door een onafhankelijke partij.

Voor wie is certificering van belang?
Een NEN 7510 certificering is van toepassing op alle typen zorgaanbieders en hun toeleveranciers zoals: verpleeghuizen, ziekenhuizen, fysiotherapeuten, GGZ-instellingen, softwareleveranciers en diverse andere dienstverleners die met patiëntgegevens werken of daar toegang toe hebben.

Certificering via Brand Compliance
Iedere organisatie is uniek! In een persoonlijk gesprek bekijken we daarom uw uitgangspositie. Samen met u inventariseren we welke stappen er nog nodig zijn om te starten met certificering en vervolgens ontvangt u een certificeringsvoorstel op maat. De start naar het certificaat!

Brand Compliance heeft een licentieovereenkomst met de NEN voor NEN 7510:2017 certificatie.

Wat als certificering helemaal niet zo ingewikkeld en duur blijkt te zijn?
Kom in actie en ontdek de mogelijkheden tot certificering!

Contact


Waarom Brand Compliance?
Brand Compliance maakt sinds 2004 de betrouwbaarheid van organisaties zichtbaar. Hierdoor is meteen transparant voor klanten en leveranciers met wie ze te maken hebben. U kunt met een gerust hart zaken doen. Met een enthousiast team van audit experts geven wij inzicht of organisaties voldoen aan de opgelegde normen. Dat doen wij met een frisse, vlotte en persoonlijke aanpak.

  • Persoonlijke aanpak

Onze accountmanager komt bij u langs om onze aanpak toe te lichten en om samen te kijken naar de benodigde informatie voor de certificering aanvraag. Wij geloven in persoonlijk contact!

  • Transparante aanpak

Onze aanpak bespreken we graag face-to-face. We zijn open en eerlijk over het hele traject, bespreken de voorwaarden en geven een reële tijdsbepaling af. Dat voorkomt verrassingen achteraf!

  • Inleiding vooraf

We denken graag met u mee en kijken gezamenlijk of klaar bent voor certificering. Heeft u hulp nodig van een consultant? Wij werken samen met gerenommeerde partners. Ook kunnen wij een nulmeting uitvoeren die meteen laat zien of u klaar bent voor certificering. Snel, transparant en eenvoudig!

Wij vinden het belangrijk om door een onafhankelijke externe partij erkend te worden. Het laat zien dat wij voldoen aan de eisen die voor de norm en audit gelden. Vertrouwen in kwaliteit en professionaliteit!

Met trots werken wij voor gerenommeerde merken als Peugeot en Mercedes-Benz, maar ook voor lokale zorgorganisaties en softwareleveranciers.

Meer informatie

Bart Versluijs
Bart Versluijs
Account Manager
Contact