Met een GDPR certificering toont u aan dat u voldoet aan de privacy wetgeving (AVG / GDPR). Brand Compliance schreef een eigen norm (certificatiestandaard) op basis van de wetgeving om te kunnen toetsen waar uw organisatie staat en of uw organisatie voldoet aan de wetgeving. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR) is sinds 25 mei 2018 van toepassing, met de BC 5701 certificering op basis van de AVG (GDPR) zorgt u ervoor dat u voldoet.

Privacy wetgeving

Kort samengevat is de AVG / GDPR een geheel van regels om de gegevens van de Europese burgers beter te beschermen. Waar men voorheen de persoonsgegevens mocht verwerken, tenzij de persoon in kwestie zich er uitdrukkelijk tegen verzet had, mag dat nu niet meer. Onder de nieuwe verordening mogen de persoonsgegevens enkel nog verwerkt worden indien daar een rechtmatige grondslag voor bestaat of toestemming voor is gegeven. Met overtreding van de wet riskeert u een boete opgelegd door de Autoriteit Persoonsgegevens.

AVG / GDPR certificering

De BC 5701 certificeringsstandaard is een normenkader ontwikkeld door Brand Compliance in samenwerking met experts in gegevensbescherming en informatieveiligheid. Dit als antwoord op de vraag van onze klanten die graag een praktisch kader wilden hebben om hun bedrijfsvoering in overeenstemming te brengen met de nieuwe Privacywet.

De standaard biedt houvast om te kunnen voldoen aan de AVG. Het vertaalt de complexe materie naar praktische en helder implementeerbare procedures en maatregelen. Nadat de standaard van A tot Z is geïmplementeerd binnen uw organisatie kan er een onafhankelijke toetsing plaats vinden door een auditor. Na een positief resultaat krijgt uw organisatie een certificaat dat aantoont dat uw organisatie voldoet aan de vereisten die door de AVG worden opgelegd. De certificatiestandaard is niet geaccrediteerd, momenteel zijn er nog geen (andere) standaarden voor de AVG onder accreditatie.

AVG / GDPR certificering, de voordelen op een rij:

  1. Concurrentievoordeel. Als leverancier of gegevensverwerker zal u de vraag krijgen of u AVG proof bent. Met het certificaat biedt u zekerheid en vertrouwen voor uw klanten en leveranciers, wat uw concurrenten wellicht niet direct of zo eenvoudig kunnen bieden.
  2. Gemak. Met één certificaat toont u aan dat u aan de AVG eisen voldoet. U hoeft niet iedere keer alles te tonen.
  3. Promotievoordeel. U toont actief aan dat u voldoet aan de AVG, wat goed is voor uw imago.
  4. Risicoafdekking. Het risico van een boete wordt geminimaliseerd doordat u bij de Autoriteit Persoonsgegevens kan aantonen dat u voldoet aan de AVG.
    Voor wie is certificering van belang
    De AVG geldt voor alle organisaties die persoonsgegevens verwerken van personen binnen de EU en geldt dus ook voor kleine organisaties als mkb’ers en zzp’ers. De AVG raakt de gehele organisatie, dus zowel ICT en marketing, maar ook HRM en andere afdelingen.
Stuur mij een offerte

Wilt u meer informatie of een afspraak?

Direct aanvragen

+31 (0)73 – 782 01 56

Brand Compliance nieuwsbrief
Bart Versluijs
Bart Versluijs
Account Manager