Met een GDPR certificering toont u aan dat u voldoet aan de privacy wetgeving (AVG | GDPR). Brand Compliance schreef een eigen norm (BC 5701) op basis van de wetgeving om te kunnen toetsen of de processen in uw organisatie waarin persoonsgegevens worden verwerkt voldoen aan de AVG | GDPR wetgeving. Met de GDPR certificering op basis van de BC 5701 norm zorgt u ervoor dat u voldoet aan de privacywet.

Wat heeft u aan een GDPR certificering?

  • Concurrentievoordeel: als leverancier of gegevensverwerker zal u de vraag krijgen of u GDPR proof bent. Met het certificaat straalt u zekerheid en vertrouwen uit naar uw klanten en leveranciers.
  • Gemak: met één certificaat toont u aan dat u aan de GDPR eisen voldoet. U hoeft niet iedere keer alles te tonen.
  • Promotievoordeel: u toont actief aan dat u voldoet aan de AVG | GDPR, wat goed is voor uw imago.
  • Risicoafdekking.

Voor wie is de certificering geschikt?

De AVG | GDPR geldt voor alle organisaties die persoonsgegevens verwerken van personen binnen de EU en geldt dus ook voor kleine organisaties als mkb’ers en zzp’ers. De AVG | GDPR raakt de gehele organisatie, dus zowel ICT en marketing, maar ook HRM en andere afdelingen.

Hoe implementeert u de BC 5701?

  1. 1. Koop hier de BC 5701 norm op basis van de AVG | GDPR.
  2. 2. Implementeer een privacymanagementsysteem (PIMS) en leg de gemaakte afspraken en procedures vast in het managementsysteem.
  3. 3. Controleer alle aanpassingen aan de hand van een interne audit of laat een nulmeting doen.

Klaar voor certificering?

U heeft de standaard van A tot Z geïmplementeerd binnen uw organisatie? Dan kan er een onafhankelijke toetsing plaats vinden door een auditor. Na een positief resultaat krijgt uw organisatie een certificaat dat aantoont dat specifieke processen binnen uw organisatie voldoen aan de vereisten die door de AVG | GDPR  worden opgelegd, echter is dit op dit moment nog niet onder accreditatie. Maak een afspraak met onze expert om uw vragen over certificatie en de auditcyclus te beantwoorden.

STUUR MIJ EEN OFFERTE