De norm HKZ Zorg & Welzijn is één volledige norm voor alle branches in zorg en welzijn en is van toepassing op zorgorganisaties die willen laten zien dat zij hun zorg op orde hebben. Verschillende specifieke HKZ certificaten zijn met de HKZ Zorg & Welzijn certificering overbodig.

Deze norm is opgesteld in heldere taal en bevat actuele thema’s, zoals regie van de cliënt. Ook geeft de norm meer vrijheid aan zorgprofessionals en voldoet daarnaast aan de vraag om minder administratieve lasten, richtlijnen en protocollen. De norm is gebaseerd op het gedachtegoed van ISO 9001.

Hieronder geven we u graag uitleg over de norm en certificering. Wilt u direct een afspraak voor een kennismaking plannen? Neem dan contact op via +31 (0)73 – 220 2000 of plan een online kennismaking.

Wat heeft u aan een HKZ Zorg & Welzijn certificaat?

Uw patiënten kunnen er met het behalen van dit certificaat vanuit gaan dat zij bij u in goede handen zijn als zij zorg nodig hebben. Daarnaast kunnen gemeenten en verzekeraars erop vertrouwen dat de zorg die zij inkopen kwalitatief goed en doelmatig is.

Organisaties met dit HKZ keurmerk:

  • Werken volgens de afgesproken richtlijnen binnen de branche;
  • Zijn in staat om te leren van fouten en klachten en continu te verbeteren;
  • Gaan goed om met risico’s en leveren veilige zorg.

Hoe implementeert u HKZ Zorg & Welzijn?

Stap 1: Koop de HKZ Zorg & Welzijn norm (via de NEN). Lees deze goed door en bepaal of u deze zelf kunt implementeren of hierbij hulp nodig heeft.

Stap 2: Implementeren van een kwaliteitsmanagementsysteem en vastleggen van gemaakte afspraken en procedures in het managementsysteem. Hiervoor kunt u hulp inschakelen van een adviesbureau of contact met ons opnemen voor een training.

Stap 3: Controleer alle aanpassingen aan de hand van een interne audit.

Klaar voor certificering?

Wij voeren graag voor u de audits uit die nodig zijn om het HKZ Zorg & Welzijn certificaat te behalen. Maak een afspraak met onze expert om uw vragen over certificatie en de auditcyclus te beantwoorden. De expert kan daarna ook een certificeringsvoorstel voor u maken.

Offerte aanvragen

Veelgestelde vragen

Wat houdt een intentieverklaring in?

In een intentieverklaring wordt een intentie uitgesproken wanneer een organisatie gecertificeerd wilt worden voor een bepaalde norm. Deze verklaring laat zien dat de organisatie al serieus bezig is met het certificeringstraject en dus in de toekomst verwacht gecertificeerd te zijn voor een bepaalde norm. Deze verklaring kan helpen voor aanbestedingen die een bepaald certificaat eisen van de organisatie.

Wat is een nulmeting en wat is het nut hiervan?

Een nulmeting wordt ook wel een pre-audit genoemd. Door middel van een pre-audit weet de organisatie in hoeverre hij al voldoet aan een bepaalde norm. Een pre-audit is niet verplicht maar een organisatie die een pre-audit heeft afgerond ziet hier vaak voordelen in. Het voordeel van een pre-audit is dat er een soepele overgang is van de fase 1 naar de fase 2 in het audittraject waardoor de fase 1 uiteindelijk minder kosten met zich meebrengt. Een pre-audit kost gemiddeld één dag wat gelijk staat aan € 1.280 euro.