Voert u financiële diensten uit van een organisatie die ze aan u heeft uitbesteed? Vragen zij aan u om aan te tonen dat u de gemaakte afspraken nakomt? En deze gegevens op een correcte wijze verwerkt? Dat kan met een ISAE 3402 rapport, opgesteld door een onafhankelijke partij, waarin wordt beschreven hoe gemaakte afspraken worden nagekomen.

ISAE 3402 rapport

In een ISAE 3402 rapport worden de afspraken die gemaakt zijn beschreven. In het rapport wordt, door een onafhankelijke auditor, vastgelegd of de gemaakte afspraken zijn nagekomen en of de beheersmaatregelen die genomen zijn werken. De rapportage is uw bewijs naar de opdrachtgever waar u de financiële diensten van uit handen neemt, dat u op een betrouwbare en veilige manier te werk gaat.

ISAE 3402 rapport op laten stellen

Het ISAE 3402 rapport is het bewijs dat de kwaliteit van de aan u uitbestede financiële processen in orde is zijn. Wij voeren graag voor u de audit uit die nodig is om het ISAE 3402 rapport op te stellen. Graag gaan wij vrijblijvend met u in gesprek over uw uitgangspositie en inventariseren we welke stappen (wellicht) nog genomen moeten worden om klaar te zijn voor de audit. Vervolgens maken wij een voorstel op maat voor u.

STUUR MIJ EEN OFFERTE